Dünyanın Yedi Harikası

Kitaplara, dizilere ve sayısız filmlere konu olan dünyanın 7 harikası olan Keops piramidi, iskenderiye feneri, babilin asma bahçeleri, zeus heykeli, rodos heykeli, artemis tapınağı ve halikarnas mozolesi gibi eşsiz eserler inşaa eden geçmiş medeniyetler, binlerce yıl önce günümüzde bile harika sayılan sayısız eserlere imza atmışlardır, bunlardan bazıları günümüze ulaşmış bazıları ise zamana yenik düşerek yok olmuştur, ancak yok olmaları onların tamamen kaybolduğu anlamına gelmemekle birlikte bilakis hayranlık uyandırmıştır, şimdi sizlere dünyanın 7 harikası olarak kabul görmüş bazıları hala günümüzde var olan eserlerden bahsedeceğim, işte olağanüstü mimarisi ve eşsiz tasarımlarıyla dünyanın 7 harikası;

Dünyanın 7 harikası arasında Keops Piramidi

Mısır Başkenti Kahire de Gize de üç önemli piramit bulunmaktadır. Bu piramitlerden en büyüğü Keops piramididir. Dünyanın 7 harikası arasında bulunan Keops piramidi en az hasar gören yedi harikadır. Listedekiler yok olmuş yahut çok fazla zarar görmüştür. Bu listedekilerden en az zarar gören dayanıklı yapısı sayesinde Keops piramididir.

Yapımının 20 yıl sürdüğü düşünülen piramitin yapılma amacının ise Firavuna anıt mezar yapmak olduğu düşünülmektedir. Keops piramiti tababnı kare şeklindedir ve çok küçük açılarla eğilerek bütün uçları en üst tepede buluşmaktadır. Oluşan bu piramitte ise 4 tane eşkenar üçgen oluşmakta ve Keops piramidi yapılırken meydana gelen ufacık bir hata piramidin uçlarının birbirine denk gelmemesine sebep olmaktadır. Bunun için hem kütle ve hacim bakımından hem de işçilik bakımından insan gücüyle gerçekleştirilmesi hayli güçtür. Piramidin orjinalinde piramidin etrafı taş plaklarla kaplıydı. Ancak hava koşulları, iklim faktörü ve güneş ışınları piramidin aşınmasına sebep olarak üstündeki taş plağında aşınmasına sebep olmuştur. Günümüzde piramitlerin dış görüntüsünde basamağa benzeyen bir yapı söz konusudur.

Keops piramidi yapılırken taş plaklar kullanılmıştır. Bu plakların bulunduğu yer ile piramidin yapıldığı yer arasında yaklaşık 200 metre bulunmaktadır. Bu taş plaklar orijinal haliyle kullanılmamakta bulunduğu yerde şekillendirilmekte daha sonra piramidin yapılacağı alana taşınmaktadır. Piramidin yapılacağı alanda ise öncelikle piramidin tabanı oluşturulmaktadır. Daha sonra 43 metreye kadar işçiler piramidi dışarıdan yapmaktadır. 43 metreye kadar rampa kullanan işçiler taşı bloklar içinde hareket ettirirken su ve çamurdan yararlanmaktadır. 43 metreden sonra ise piramidin yapımına içerden devam edilmektedir. Piramidin yapımı bu şekilde tamamlanmaktadır.

Günümüz teknolojisinde dahi yapımı çok zor olan ve bütün özelliklerinin denk getirilmesi çok zor olan Keops piramidi çok farklı özelliğe sahiptir. Keops piramidinin en ilgi çekici özelliklerinin başında piramitin kral odasının yalnızca yılda iki defa güneş alması ve güneş aldığı günlerin kralın doğduğu ve öldüğü günler olması en önemli özelliği oluşturmaktadır. Keops piramidinin bir diğer önemli özelliği ise piramit tabanının ekvatoru ortadan ikiye bölündüğünü düşündürmektedir. Keops piramidi yiyeceklerin saklanmasında da kullanılmıştır. Yiyeceklerin bozulmadan korunmasını sağlamıştır. Ayrıca piramit içine süt konulduğunda süt bozulmadan birkaç gün saklanırken, sütün daha fazla piramit içinde kalması durumunda bozulmadan yoğurda dönüşecektir. Piramitler yazları serin olurken, kışları ılık olmaktadır. Bu durumda piramitin önemli özellikleri arasındadır.

Babilin Asma Bahçeleri dünyanın 7 harikası arasında

Babilin asma bahçeleri yok olmuş dünyanın yedi harikalarındandır. Bunun için yeri de tam olarak bilinmemekle birlikte, Babil şehri Mezopotamya da bulunduğundan Babilin Asma Bahçelerinin de Mezopotamya da olduğu düşünülmektedir.

Babilin asma bahçelerinin inşasıyla ilgili iki ayrı rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetlerden birincisi 43 yıl Babil Hükümdarlığı yapmış olan Nebuchadnezzar yaptırmıştır. Bir diğer rivayete göre 5 yıl Babil hükümdarlığı yapan Asur Kraliçesi Semiramis tarafından inşa ettirildiği yönündedir. Nebuchadnezzar’ın inşasıyla ilgili hikayeye göre kraliçe küçüklüğünde çok yeşil ve engebeli bir yerde hayatını sürmüştür. Çocukluğunu geçirdiği şehre hasret duyması üzerine eşi için Babilin Asma Bahçelerini yaptırmıştır.

Babil Devleti çok fazla ve çeşitli istilalara uğramıştır. Bu istilalar sırasında Babilin Asma Bahçeleri hasar almıştır. Ama en çok hasarı Pers Kralı Keyhüsrev’in şehri fethetmesinde almıştır. Bunun sonucunda şehir kumlar altına gömülmüştür. Babilin asma bahçelerine ise arkeolojik kazılar esnasında ulaşılmıştır.

Zeus Heykeli dünyanın 7 harikası arasında

Yunanistan’ın batı kıyısında yer alan Olimpiyat kasabasında inşa edilen Zeus Heykeli, Zeus tapınağının içinde bulunmaktadır. Daha sonra heykelin yeri değiştirilerek, heykel İstanbul’a taşınmış ancak çıkan bir yangınla heykelin yalnızca parçaları kalmıştır. Bu parçalar ise şuan Fransa’dadır.

Zeus’un başında zeytin yapraklarından yapılmış bir taç vardır. Zeus’un sağ elinde Nike heykeli bulunurken, sol elinde ise üzerine kartal konmuş bir asa vardır. Bu heykel ahşaptan yapılmıştır ve heykelin dışı tamamen altın ve fildişiyle kaplanmıştır. Yüzü fildişi ile yapılmış olan zeus heykelinin asası, saçı, sakalı ve sandaletleri altından yapılmıştı.

M.Ö 776 yılında başlayan olimpiyat oyunlarında Zeus’un onurlanması için bir tapınak inşa edildi. Ancak bu tapınak yeterince görkemli değildi ve tapınağın görkemsiz görüntüsü nedeniyle tapınağın daha ihtişamlı hale gelmesi için tapınak içine Zeus’un heykeli inşa edildi. Zeus heykeli fildişi ve altınlarla kaplı olduğundan oldukça görkemli bir görüntüye sahipti. Dünyanın yedi harikası içinde yer almayı da başardı.

Rodos Heykeli dünyanın 7 harikası arasında

Ege denizinde 12 adamız bulunmaktadır. Bu adalardan en büyük olanı Rodos adasıdır ve Rodos Heykeli de Rodos Adasında yer almaktadır. M. Ö 282 yılında yapımı tamamlanmış olan Rodos Heykeli 32 metre uzunluğuyla devasa bir görkeme sahiptir. Heykelin bir ayağı limanın bir tarafında bulunurken, heykelin diğer ayağı da limanın diğer tarafında bulunmaktadır. Rodos heykeli o kadar güzel bir işçiliğe sahipti ki Rodos Heykeli bacakları arasından gemilerin geçmesi dahi mümkündür.

Rodos Heykeli 225 – 226 yılına kadar bu görüntüsünü korumuştur. Ancak bir deprem sonucunda heykel bacağından kırılarak, yan şekilde yıkılmıştır. Rodos heykeli 50 yıla yakın da yerde bu şekilde kalmıştır.

Rodos Heykelini ise Dorlar yapmıştır. Şöyle ki Dorlar Rodosta ilk hakimiyet kuran medeniyettir. Mısır ve Finike ürünlerinin ticaretini yapmışlar ve bu sayede zenginleşmişlerdir. Daha sonra Dor kavmi Makedonya ile bir savaşa girmiştir. Bu savaş sonrasında Dorlar tanrılarına şükretmek amacıyla Rodos heykelini yapmışlar ve bu heykelin adayı bütün kötülüklerden koruduğuna inanmışlardır.

İskenderiye Feneri dünyanın 7 harikası arasında

Mısır’ın İskenderiye şehrinde yer alan İskenderiye Feneri 3 bölümden oluşmaktadır. Fener beyaz renklidir ve 135 metreden oluşmaktadır. İskenderiye Fenerinin tam tepesinde büyük bir ayna bulunmaktadır ve bu büyük ayna 70 metreye kadar görünebilecek şekildedir. Feneri tabanı 55 metre yüksekliğinde ve diktörtgen biçimindedir. Feneri orta bölümü ise silindir görünümünde ve 27 metredir. İskenderiye Fenerinin alevi de fenerin orta bölümünde bulunmaktadır.

İskenderiye Feneri de yok olmuş harikalar arasında bulunmaktadır. İskenderiye fenerinin silindir şeklindeki ve alev bulunduran orta bölümünün 955 yılında bir deprem sonucu kırılarak yıkıldığı bilinmektedir. Diktörtgen şeklinde bulunan ve ve 55 metre olan tabanı ise 1302 yılında yine bir deprem esnasında yıkılmıştır. Bir süre sonra ise İskenderiye fenerinden hiçbir kalıntı kalmamıştır. Ancak zamanında bu müthiş şahaseri birçok ressam resmetmiştir.

Büyük İskenderin hayatını hayatını kaybetmesinden sonra İskenderiye toprakları el değiştirmiştir. Daha sonra İskenderiye’ye hakim olan halk Yunanlılarla ticarete girişince ticaret sırasında kendilerine yol gösterecek bir fenere ihtiyaç duymuşlardır. Bunun üzerine de İskenderiye fenerini inşa etmişlerdir.

Halikarnas Mozolesi dünyanın 7 harikası arasında

Günümüzde Muğla’nın ilçesi Bodrum olarak bilinen tatil bölgemiz M.Ö Halikarnas olarak adlandırılmaktaydı. Halikarnas Mozelesi de Bodrumda yapılmıştır.

Şehre bakan bir alanda yer alan Halikarnas mozolesi kapalı bir avluda kurulmuş ve avlunun içinde mezarın üzerinde bulunduğu taş bir platform vardır. Mezarın her köşesinde taş savaşçılar vardı ve mezarı korumaktaydılar. Mozolenin mezar bölümünde ise toplamda 36 adet sütun bulunmaktadır. 36 sütün bulunan mezarda her köşeye 10 sütun gelmektedir. Sütunların arasında ise mezar ağırlığını taşıması için sağlam bir blok bulunmaktaydı.

Artemis Tapınağı dünyanın 7 harikası arasında

Efes Antik Kendi yakınında kurulmuş olan Artemis Tapınağı tanrıça Artemis için yapılmıştı. Tapınağın inşası için emri Lidya kralı Krosisos vermiştir. 115 metre uzunluğa, 54 metre genişliğe sahip olan tapınak mermerden yapılmıştır. Paketlenen kömür ve koyun derileri üzerine inşa edilen Artemis tapınağı depremden etkilenmemesi amacıyla böyle bir temel üzerine inşa edilmiştir. Ayrıca bugüne kadar inşa edilmiş en büyük Yunan tapınağı da Artemis Tapınağıdır. 17 metre yüksekliğinde 127 sütundan oluşan Artemis Tapınağının bütün harikalardan daha harika olduğu, daha görkemli olduğu söylenmektedir. Ancak tapınak ne yazık ki günümüze kadar varlığını sürdürmeyi başaramamıştır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.