En Kolay Anlatım İle Kuantum fiziği nedir?

Kuantum Fiziği Nedir?

Klasik fiziğin temellerinin sarsılmasına sebep olan kuantum fiziğinin temeli, 1900’lü yıllarda Albert Einstein, Paul Dirac, Max Planck, Werner Heisenberg, Max Born, Erwin Schrödinger ve John von Neumann gibi bilimciler tarafından atılmıştır. Ayrıca kara cisim ışıması, belirsizlik ilkesi ve dalga kuramı gibi teoriler bu dönemde geliştirilmiş ve bilime kazandırılmıştır.

Kuantum fiziği, klasik fiziğin çözüm bulamadığı yerde devreye giren bir fizik bilimi olarak bilinir. Klasik fizik evrende görülen mekanik birçok makroskobik olayı açıklayabilmektedir, ancak atom fiziği konusunda mikroskobik birçok fiziksel olay kuantum fiziği tarafından açıklanmaktadır.

Kuantum kelimesinin kökeni Latince’den gelir ve “miktar” demektir.

Kuantum Fiziğinin Tarihçesi

Kuantum fiziğinin ortaya çıkışı, 1900’lü yıllarda Max Planck’ın kara cisim ışımasını araştırması sonucu ortaya çıkmıştır. Kara cisim ışıması klasik fizik tarafından açıklanamayan bir konuydu.Oysa bazı fizikçiler artık daha hassas ölçümler yapabilecek teknolojinin olduğu görüşündeydi.

Mekanik fizik tarafından açıklanamayan konuları açıklamaya çalışan kuantum fiziğinin kurucuları Max Planck, Albert Einstein, Erwin Schrödinger ve Werner Heisenberg olarak kabul edilmektedir. Bu bilim adamları uzun yıllar boyunca kuantum fiziği üzerine çalışmalar yapmıştır. Özellikle Albert Einstein mekanik fiziği hiçe saymış ve yıllarca bu teorileri çökertmek için uğraşmıştır.

Kuantum Fiziğinin Temel İlkeleri

Kuantum fiziğinde bir cisim gözlemlendiği zaman o cisim etkilenir. Yani gözlemlenen cismin gidişatında değişiklik olur. Bunun sonucu olarak ise bazı belirsizlikler ortaya çıkar. Örn. Heisenberg Belirsizlik İlkesi. Ayrıca ışık dalgaları istediği zaman parçacık gibi hareket edebilir, veya parçacıklar dalga şeklinde hareket edebilir.

Klasik Fizik ile Kuantum Fiziği Arasındaki Farklar

 • Klasik fiziğe göre maddelerin hepsi küçük taneciklerin birleşmesi sonucu oluşmuştur.
 • Kuantum fiziğine göre maddeler dalgalar halinde hareket eder.
 • Klasik fizikte cisim bir bütündür ve Newton kanunları kullanılır.
 • Kuantum fiziğinde cisim ve tanecikler incelenirken, klasik fizikte kütle merkezinin davranışları incelenir.
 • Klasik fizikte maddenin bir sonraki durumu, enerji ve momentum gibi özellikler ile belirlenir.
 • Kuantum fiziğine göre cismin ilk hali belirsizlik içerdiği için, ilerideki durumu tahmin edilemez.
 • Klasik fizikte zaman ve uzay kavramları süreklidir.
 • Kuantum fiziğinde uzay ve zaman kesintilidir, süreklilik söz konusu değildir.
 • Klasik fizik kesinlik içerirken, kuantum fiziğinde olasılıklar üzerinden tahmin yapılır.
 • Klasik fizikte her cisim ayrı olarak incelenir.
 • Kuantum fiziğinde gözlenen ve gözleyici birbirinden ayrı düşünülemez.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.