Mısır Piramitleri Nedir Piramitlerin Sırları nelerdir?

 

Günümüzde herkesin bildiği gizemli ve sırlarla dolu mısır piramitleri, dünyanın yedi harikaları arasında bozulmadan, yıkılmadan sağlam şekilde kalan tek yapı  Keops Piramitidir. Mısır piramitleri bilinenin aksine yalnızca Mısır’da bulunmaz. Mısır piramitleri dünyanın birçok yerinde bulunmaktadır. Ancak Mısır’da yoğun olarak bulunduğundan Mısır piramitleri olarak adlandırılmaktadır.

Dünyadaki Önemli Piramitler Nelerdir?

Mısırda bulunan piramitlerden en önemlisi keops piramitidir. Keops piramiti 145,75 metredir. Mikerinos piramidi 66,5 metreyken, kefren piramidi 143,56 metre, sakara piramidi 63,17 metre, maldum snefru piramidi 93,26 metre, dahahur bent piramidi 103,95 metreyken, sakara pepi piramidi ise 52,555 metredir. Bu piramitler Mısır da bulunan piramitlerdir. Uxmal Tapınağı, Teotehuacan ise Meksika da bulunan piramitlerdir. Tiahuanaco Bolivya da bulunurken, Dohan Tapınağı Çin de bulunmaktadır. Bu durum da gösteriyor ki dünyanın birçok yerinde piramit bulunmakta hatta dünyanın önemli piramitleri genel olarak Mısır da yoğunlaşsa da Bolivya da, Meksika da ve Çin’de piramitler bulunmaktadır.

Piramit Nedir?

Piramit tabanı kare şeklindedir. Ancak piramit yükseldikçe karenin dört ucu, tek bir noktada toplanmaktadır. Piramidin oluşmasından sonra piramitte dört eşit parçaya bölünmüş üçgen bulunmaktadır.

Piramitlerin Tarihçesi

Bugüne kadar hiçbir Mısır piramidinin içinde bir mumyaya rastlanmamıştır. Ancak söylentilere göre Mısır piramidinin asıl amacı mumyalanmış firavunu ve firavunun değerli eşyalarını saklamaktadır. Dünyanın ilk piramit örnekleri basamaklı olarak yapılmış ve genel olarak ya günümüze sağlam olarak gelememiş ya da yapım aşamasında yıkılmıştır. Mesela Meidum piramidi M.Ö 2750 yılında yapımına başlanmıştır. Ancak piramit yapılırken sekizinci basamağına gelindiğinde piramit yıkılmıştır.

Piramit inşalarında piramidin yıkılma tehlikesinin olması piramit inşa edenlerin piramit tabanı ne kadar geniş olursa piramit o kadar sağlam olur düşüncesine itmiştir. Bu nedenle tabanı olabildiğince geniş tutmuşlar ve eşkenar dörtgenler elde etmeye çalışmışlardır. M.Ö. 2570 yılında inşasına başlanan Bent piramidinde piramit daha küçük açılarla yükseltilmiştir. Bu durumda piramit tamamlanmış hem sağlam bir yapı hem de harika bir görüntü ortaya çıkmıştır. Bent piramidinden edinilen tecrübeyle birlikte daha sonraki piramitlerde de yükselme küçük açılarla yapılmaya başlanmıştır.

Mısır’ın Büyük Ve Gizli Gizemleri Belgeseli

 Piramitleri Kimler İnşa Etti?

Piramidin genel olarak Mısırlı kölelere yaptırıldığı yaygın olarak bilinmekteydi. Ancak piramitlerin Mısırlı işçiler tarafından yapılmış olma ihtimali de bulunmaktadır. Çünkü bir turistin bindiği atın ayağı çukura batmıştır. Ve bu çukurun gizemli bir mahzene çıktığı anlaşılmıştır. Duvarları işlemeli ve ihtişamlı bir yapı olan mahzen kubbeli mezar olarak da bilinmektedir. Ancak tarihçilerin izlenimlerine göre kölelerin mezarlarının böylesine ihtişamlı olma ihtimali yoktur. Bu bölgede bulunan 250 mezarda farklı şekillerde yazılar ve heykelcikler bulunuyordu.

Mezarların üzerinde “ mezar inşaat denetçisi” “mezar inşaat yöneticisi” gibi yazılar yazıyordu. Bu durum yüksek ihtimalle işçilerin hiyerarşisini göstermekteydi. Bu mezarlardaki kişilerin piramit inşasında yer aldıkları ise iskeletleri incelendiğinde tahmin edilmiştir. Çünkü iskeletler incelendiğinde omurganın hasarlı ve bükülmüş bir yapısı vardır. Bu yapı ancak yük taşıyan ve ömrü boyunca vücuduna ağır yük bindiren kişilerde görülmektedir. Buradaki iskeletlerin genelinde bu tarz bir iskelet yapısının olması burada mezarı olan kişilerin piramit yapımında yer aldığı ve bu kişilerin köle olmadığı kanıtlanmıştır.

İskeletlerde bu kadar bükülme ve eğriliklerin görülmesi ise piramit yapımının ne kadar zor olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca yakın çevrede birçok şehir kalıntısına da rastlanmıştır. Bu durum da işçilerin bu bölgeye yakın yaşadıklarını göstermektedir.

Piramitler yapılırken minimum 15 milyon kireç taşı kullanılmıştır. Üstelik bu kireç taşları piramitlerin hemen yapıldığı bölgede değildir. Piramitlerden 300 metre uzakta kalan kireç taşları bu bölgede işlenmiş daha sonra piramitlerin yapılacağı bölgeye taşınmıştır. Kireç taşlarının birbirini tutması için ise kil ve kireç tozu karıştırılarak oluşturulan yapı kullanılmıştır. Bu yöntem hem çok dayanıklı ve sert bir yöntemdir. Hem de ufacık keski darbesiyle yıkılabilecek özelliktedir.

Tamamı sedir ağacından Firavun için yapılmış gemi Keops piramidinin güne ucunda bulunmuştur. Daha sonra uzun çalışmalar sonrasında bütün parçalar bir araya getirilerek gemi müzede sergilenmek için konulmuştur. Bu geminin ziyareti genel olarak yılda 300.000 kişiyi bulmaktadır.

Mısırda yoksul insanlar toplu mezarlara gömülürken, zenginler tüm parasını mumyalanmak için ayırmakta ve öldükten sonra mumyalanmaktaydı. İnsanlar yeniden dirilmeye inanıyordu. Ve yeniden dirildiklerinde bedenlerine ihtiyaçları olacaktı. Bunun için de mumyalanmak önemliydi. Mumyalama sırasında değerli eşyalar ve parada mumyaların yanına koyulmaktaydı. Çünkü öldüklerinde ne kadar paraları olursa yeniden dirilene kadar o kadar rahat edecekleri düşünülürdü.

Mısır tarihinin en büyük 10 keşfi

Piramitler Nasıl İnşa Edildi?

Piramitlerin tabanı kare şeklindedir ve deneyimlerinden öğrendiklerine göre piramitlerin tabanı ne kadar genişse o kadar iyidir. Daha sonra bu piramit uçları çok küçük açılarla yükseltilerek piramit tamamlanmaktadır. Kireç taşı ile yapılan piramitlerde 51 derecelik bir eğimle yükseltilmektedir. Bu eğimde ufacık bir şaşmanın olması piramidin dört ucunun düzgün bir şekilde birleşmesine engel olacaktır. Bunun için derecelerin kusursuz şekilde ayarlanması gerekmektedir. Piramitler 140 metreyi aşmaktadır. Tabanların yapılışı bir nebze akla uykunken 140 metre yükseğe bu kireç taşlarının nasıl kaldırıldığını bir türlü akla yatmamaktadır. Ancak yapılan araştırmalara göre taştan bloklar yardımıyla bu yüksekliklere ulaşılmıştır.

Bu rampalar 43 metre yüksekliktedir. Ancak piramitler 140 metreye kadar ulaşmaktadır. Bunun için 43 metreye kadar piramitler dışarıdan yapılırken, 43 metreden sonra piramitlerin içeriden yapıldığı düşünülmektedir.

Taşlar öncelikle belirlenen yüksekliğe kaldırılmaktadır. Daha sonra istenilen yüksekliğe kaldırılan taşlar on kişilik gruplar halinde tüneller arasından taşınmaktadır. Taşlar tünellerden çekilirken sürtünme taşın hızını azaltmaktadır. Bu sürtünmenin yarattığı yavaşlığı yok etmek için ise çamur ve su kullanılmaktadır.

Piramitler ilk yapıldığında düz ve pürüzsüz bir yapıya sahipti. Ancak piramitlerin gerek güneş ışınlarından gerekse iklim şartlarından dolayı yıpranması ve hasar görmesi piramitlerin bugün olduğu gibi basamaklı bir görüntü almasına sebep olmuştur. Özellikle son 20 yılda piramitlerdeki aşınma hızı artmış ve piramitlerdeki basamaklanma yoğunluk göstermiştir.

Piramitlerin nasıl yapıldığı hakkında detaylı bilgiler içeren belegeseli de izlemenizi öneriyorum.

Piramitlerin Gizemi Nedir?

Günümüz teknolojisiyle dahi yapılmasının çok zor olduğu söylenen piramitlerinin görüntüsünün dışında birçok özelliği ve gizemi de bulunmaktadır. Peki, piramitlerin gizemi nedir? İşte, piramitlerin gizemi;

 • Eğer ki piramit dünyanın tam ortasına yani ekvatora oturtulursa ve piramidin tabanı olan kare ekvatorun tam ortasında olup piramidi ortadan ikiye bölüyorsa piramidin ucu kutup noktasına denk gelmektedir. Bu durum ise piramitlerin inanılmaz bir orana sahip olduğunu göstermektedir.
 • Keops piramidinin kare taban çevresi yüksekliğinin iki katına bölündüğünde pi sayısı elde edilmektedir.
 • Keops piramidinin tabanındaki kare uçların tepede birleştirilmesiyle dört eşkenar üçgen ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan eşkenar üçgenlerin alanlarının toplamı, piramit yüksekliğinin karesine denktir.
 • Keops piramidinin yüksekliği 1 milyarla çarpıldığında elde edilen sayı dünya ile güneş arasındaki mesafedir.
 • Piramitler düşürdükleri gölgeler ile güneş saati görevi görmektedir. Ayrıca ayların saptanmasında da piramitlerin gölgesi önem taşımaktadır.

Mısır piramitleri ve gizemleri belgeseli

Piramitlerde Var Olduğu Söylenen Çeşitli Özellikler

 • Piramitlerin tam üzerindeki meridyen deniz ve karaları tam anlamıyla iki eşit parçaya bölmektedir.
 • Piramitler firavunlar adına yapılmaktadır ve piramitlerin konumu öyle ayarlanmaktadır ki kral odasına yalnızca yılda iki defa güneş girmektedir. Piramidin güneş aldığı günlerden bir tanesi kralın doğum günüyken, bir tanesi de ölüm günüdür.
 • Piramitlerin içinde radar gibi aletler çalıştırılamamaktadır.
 • Piramitlerin neden olduğu bilinmediği bir sebepten dolayı su arıtıcı bir özelliği bulunmaktadır. Kirli su piramidin içine konulduğunda birkaç gün içinde su arınmaktadır.
 • Piramidin içine süt konulduğunda süt birkaç gün bozulmamakta, daha uzun süre süt piramit içinde kaldığında süt mayalanmakta ve yoğurt olmaktadır.
 • Piramitlerin içi hiç ışık almamasına rağmen bitkilerin daha hızlı geliştiği ve büyüdüğü gözlemlenmiştir. Bunun sebebi ise tıpta henüz çözümlenmiş değildir.
 • Yazın içi serin olan piramitler, kışları ılık olmaktadır.
 • Vücuttaki açık yaralarında piramit içinde daha hızlı iyileştiği gözlemlenmiş ve söylenmektedir.
 • Yemek artıkları günümüzde çöp bidonları içinde çok kötü bir kokuya sebep olmaktadır. Ancak piramitlerin içinde her nedense koku yapmadan mumyalaşmaktadır.
 • Mumyaların içinde radyoaktif madde bulunmaktadır. Bu madde ise mumyaları ilk keşfeden 12 bilim adamının ölümüne sebep olmuştur.

4000 Yıl öncesine kadar dayanan bu muhtelem Antik Yapıları Uzaylılar mı Yaptı? (Mısır Piramitleri)

Eski mısırda kablosuz elektrik kullanıldı mı?

Eski mısırın gizemleri bilim dünyasını daha çok meşgul edeceğe benziyor, eski mısırın teknolojisi ve mimarisi bizleri hayran bırakmaya devam edecek gibi görünüyor, sizlerde yorumlarınızla bu araştırmaya katkıda bulunabilirisiniz, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.