Münazara nedir?

Münazara nedir, ne demek?: Münazara, karşıt görüşlerin savunulmasına verilen isimdir. Eğitim ve öğretimde etkin bir yöntem kullanmak her eğitmenin görevidir. Öğretmen öğrencilerinden her birinin farklı özelliklere sahip olduğunu bilmekte, sınıfta zaman zaman değişik yöntemlerle öğrencilerini bilgilendirmek için çabalamaktadırlar. Çünkü aynı yöntemlerin sürekli olarak kullanılması, her zaman istenen hedeflere ulaşmayı sağlayamaz. Münazara da çocuklar için, hem öğretici bir yöntem hem de onların sosyalleşmeleri için fayda sağlayacak bir yöntemdir. Yazımızda, münazara hakkında merak ettiklerinize cevap vermeye çalışacağız. İşte, detaylar;

Günlük yaşantıda her zaman karşıt görüşlerde olan kişilerle karşılaşabilir ve kendi görüşlerinizle karşınızdakini ikna edebilirsiniz. Okullardaki münazaralarda bu temel ifadede olmakla birlikte, iki grup öğrenci ve bir jüri bulunur. Okullardaki bu münazara etkinlikleri çok zevkli ve oldukça heyecanlı geçer. Münazaralarda tartışılacak olan konunun olumlu ve olumsuz yönleri ele alınmaktadır. Burada herhangi bir şekilde doğru cevap aranmaz ve yoktur da… Esas olan şey konunun nasıl ve ne şekilde savunulduğudur. Yapılacak olan etkili bir savunma beraberinde başarıyı da getirecektir.

Münazara nasıl uygulanır?

Münazara grupları 4-5 kişiden meydana gelir. Her iki gruptaki kişiler konularına çok iyi bir şekilde hazırlanmalıdırlar. Önceden hazırladıkları metinlerden okuma yapmamaları gerekmektedir. Münazara başladığı zaman her iki grup, jüri ve izleyicilerin yerlerini almaları gerekmektedir. İzleyenlerin sessiz olmaları ve münazaranın gidişatına müdahil olmamaları gerekmektedir. Münazara jürisinin de tarafsız olmaları ve neye puan vermeleri gerektiğini bilmeleri önemlidir.

Münazaraya hangi ekibin başlayacağı kura çekilerek belirlenebilir. Bu şekilde gruplardan hiçbirine haksızlık yapılmaması sağlanır. Münazaraya başlamadan önce öğretmenlerin öğrencilerine münazara ve özellikleri ile ilgili bilgi vermesi gerekmektedir. Ekipte bulunan öğrenciler, hangi konuyu savunacakları noktasında birbirleri arasında iş bölümü yapmaları ve buna göre hazırlanmaları gerekir. Münazara gruplarına ve her konuşmacıya eşit oranda zaman tanınmalıdır. Uzun soluklu savunmalar sıkıcı olabilmekte, ancak bunun tam tersi kısa savunmalar da yetersiz kalabilmektedir. Bundan dolayı her grup için 5-10 dakika arasında bir süre verilmelidir.

Jürinin puanladığı kriterler nelerdir?

  • Dilin doğru kullanılması; Münazaraya katılan gruplardaki öğrencilerin dili doğru kullanmaları en önemli kriterlerden biridir. Konuyla ilgili çok iyi bilgi sahibi olunabilir, ancak burada önemli olan şey karşı ekibin anlayabileceği şekilde konunun aktarılabilmesidir. Kelime hazinesi, diksiyon, tonlama, düzgün ve doğru cümleler kurma jürinin kesinlikle dikkat ettiği ve puanladığı bir kriterdir.
  • Mimik ve jestlerin kullanımı; Münazaraya katılan konuşmacıların ellerini ve yüz mimiklerini nasıl kullandığı da çok önemlidir. Sürekli olarak aynı yüz ifadesi ve mimikler izleyicileri sıkabileceği gibi, aşırı mimik ve jestler de izleyicilerin dikkatini dağıtabilir.
  • Konu hakkında yeterli bilgi edinmiş olmak; Konuşmacıların savunma yapacağı konu ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaları gerekir. Eğer yeterli bilgi edinilmemişse yapılan savunma yetersiz kalabilir. Bununla birlikte savunmanın ve konuşmaların inandırıcı olması gerekmektedir. Savunduğu düşünceyi ortaya koyacağı belgelerle ispat etmelidir. Bunlar resimler, haberler veya bir takım örnekler olabilir. Ve jüriyi etkileyen bir yaklaşım olur.

Yukarıda sıralananların haricinde konuşmacılar fiziksel görünümleri ile de yaptığı işe gereken saygısını göstermelidir. Örnek vermek gerekirse; Kıyafetleri ve kişisel bakımları ile temiz ve düzgün bir görüntü vermelidirler.

Jüri ve izleyicilerin münazara sırasında gruplara müdahil olmamaları gerekir. Bu durum hem konuşmacıların dikkatini dağıtabilir hem de işlenen konunun gereksiz bir biçimde dağılmasına yol açabilir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.