Vali’nin Görev ve yetkileri Nelerdir?

Ülkemizde 81 ilde vali bulunmaktadır. Bu valilerin görevleri oldukça önemlidir. Özellikle memurluk ve yöneticilik alanlarında birçok kişi çalışmaktadır. Valinin yerine getirmesi gereken işleri oldukça fazladır. İllerin önemli gelişme ve değişme görevini üstlenmektedir.

Şehirdeki önemli yönetim organları valinin yönetimi içerisinde yer almaktadır. Ülkelerin cumhurbaşkanı varsa şehirlerinde en büyük idarecisi validir. Bu yüzden önemli bir konuma sahip olan valilerin bilgili ve kültürlü olmaları gerekir. Çünkü şehirlerin en büyük organı valilerdir.

Vali şehrin tüm değerlendirmesini ve yönetimini üstlenmektedir. Şehri yönetmenin yanında daha birçok işi de yerine getirir.

Genel Olarak Bir Valinin Görevleri Nelerdir?

  • Görevlerinin en başında yönetmekte olduğu şehri cumhurbaşkanı bayramında törende yönetir ve tebrikleri kabul eder.
  • Şehrin tüm yönetmelikleri ve hükümleri sağlayıp uygulamaları kontrol eder. Bunun yanında vali başbakanlıktan almış olduğu emir ve yasakları yerine getirmekle yükümlüdür.
  • Vali, kanunlar ile alakalı yeni hükümleri uygular. Uygulayacağı hüküm ve kararları baş organdan alır ve en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışır.
  • Şehrin her açıdan idaresini vali üstlenmiştir. Düzeni ve gidişatı yapar. İldeki teşkilatı ve görevi olmayan memurların işlerini belirler. Eğer görevlerin başında herhangi bir memur olmadığı zamanlarda ise o görevi kendisi yerine getirir.
  • Tüm başkanlıkları ve daire işlerini düzenler, devlet memurlarını direk olarak atamasını yapar. Vali bazı görüşlerini ve bilgilerini sunar. Görev yerlerini de vali belirler.
  • Valiler ildeki yönetim ve kurtuluş görevlerini idare eder.

İç işleri bakanlıklarından valiler atanır. Valiler gerçekleşecek olan atamadan önce belirli sınavlardan geçerler. Bu sınavlar son derece zordur. Valiler en iyi biçimde atanırlar.

Valinin görevleri şema halinde

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.