Işık hızından daha hızlı bir şey var mı?


Dünyada ve evrende ışık hızından daha hızlı olan bir şey var mı diye somadan önce ışık hızını kısaca tanıyalım. Işık hızı dünyanın çevresini bir saniyede yedi kez dolaşabilecek kadar büyük bir hıza sahiptir. Saniyede üç yüz bin kilometre hıza sahip olduğu bilinen ışık hızına sahip olsaydık, Dünyadan Aya gitmemiz yalnızca bir saniyemizi alırdı. Işık hızıyla güneşe ulaşmamız 8 dakika alırken, Samanyolu galaksisine en yakın olan Andromeda Galaksisine ışık hızıyla 2 milyon yılda gidebilirdik. Bu durum ise ışık hızının dahi yetersiz bir hız olduğunu gözler önüne sermektedir.

Einstien ortaya attığı ve tanınmasını sağlayan görelilik kuramında ışık hızından daha hızlı bir hızın olmadığını belirtmiştir. Ancak bu bilgi düşünülürken Einstien döneminde bilimin ne derece ilerlediği de hesaba katılmalıdır. Şöyle ki bugün günümüzde bilinen ve keşfedilen birçok şey Einstien döneminde henüz çözümsüzdü. Bu durum Einstien teorisini geçersiz kılmaz ama bilginin kesinliği de söz konusu değildir.

Evrende yolculuk yapmak birçok kişinin hayalidir ve birçok belgeselin de konusunu oluşturmuştur. Ancak bunun için ışık hızından daha fazla olan bir hıza ihtiyacımız vardır. Bu hız Einstien araştırmalarına göre mümkün değilken, günümüzde bilim adamlarına göre mümkünlüğü olabilecek bir durumdur. İsviçre de CERN deneyi yapıldı ve deneyde atomik boyutlardaki parçacıklar birbiriyle çarpıştırıldı. Bu deneyle bazı parçaların ışık hızını geçtiği saptanmıştır. Bu deney ışık hızından daha hızlı bir hızın olabileceğini göstermiştir. Ancak bu durum bilim dünyası için çok önemli bir bilgi olduğundan bilginin teyidi için bilim adamları aynı deneyi seksen bin kez yapmışlardır. Ancak her seferinde aynı sonuca ulaşmışlardır. Yine de bu bilginin tam doğru olamayacağını düşünmekle birlikte, ışık hızını geçebilen bazı hızların olduğunu düşünmek bilim dünyası için bir umut olmuştur.

Takyonlar nedir

Işık hızından daha yüksek hızların olabileceğini öne süren teorilerden bir tanesi de takyonlardır. Takyonlar teorisinin özünde Enerjinin kütleyle, ışık hızının karesinin çarpımına eşit olduğu vardır. Teori kısaca budur. Bu teori açıklanacak olursa cismin hızının ışık hızından daha hızlı olduğunu düşünürsek, karekökün içi eksili biçimde dışarı çıkmış olur. Bu durumda ışık hızından daha hızlı hızların olabileceğini göstermektedir.

Ancak günümüzde kabul gören sanal sayıların kabul görmediğini düşünürsek tabi ki böyle bir durum söz konusu dahi olmaz. Çünkü bir cismin kütlesi asla eksili olamaz.

Sicim Teorisi nedir

Temel fizik modellerinden bir tanesi olan sicim  teorisinde evrendeki her şeyin sicimlerden oluştuğunu söylenmektedir. Bilimde her şeyin teorisi olarak adlandırılan sicimler bilim adamlarına göre açıklanabilir ve gözlemlenebilirse dünyadaki her şeyin çözüme kavuşacağı düşünülmektedir.

M Teorisi nedir

M teorisi macro alem denilen büyük alemlerdeki bütün soruların cevabının ancak ve ancak micro yani küçük alemlerde bulabileceğimiz üzerine kuruludur. Şu şekilde düşünmelisiniz; bir saç teli düşünün. Saç teli sizin için çok küçük olabilir. Ancak bir karınca için bir saç telinin uzunluğu, genişliği dahi vardır.