Kangal köpeği nedir? Özellikleri ve bakımı nasıl yapılır?

Kangal köpeği nerede ve hangi bölgede yetişir, özellikleri nelerdir, bakımı nasıl yapılır ve daha fazlası için lütfen yazımızı okumaya devam edin. Kangal köpekleri, asırlardır Anadolu’da varlığını sürdüren, insanların canını ve malını canı pahasına koruyan, asaleti ve cesareti ile diğer köpek türlerinden farklı bir yerde bulunan çok özel bir köpek ırkıdır. 

Kangal köpeği hakkında kısa bilgi

Kangal köpekleri, çobanların en yakın dostu olup onlara yarenlik ederek sürüleri kurtlardan ve vahşi hayvanlardan korumaktadırlar. Bu özelliklerinin yanı sıra günümüz köpek ırkları içinde insana en sadık köpeklerden biri olarak öne çıkmaktadır. Kangal köpeklerinin daha büyük cüsseye sahip olması amacıyla günümüzde safkan ırkını bozacak uygulamalar yapılmaktadır.

Çok geniş arazilerde, fabrikalarda ve çiftliklerde bir alarm sisteminden çok daha etkin bir koruma sağlamakta ve olası tehlikeyi haber vermektedirler. Kangal köpekleri günümüze kadar bozulmadan gelebilen nadir ırklardan biridir. Asırlar boyu Anadolu’da varlığını sürdüren Kangal köpekleri, birçok köpek ırkında olduğu gibi ticari amaçlarla da kullanılmaktadır.

Normal boyutlarından daha büyük bir Kangal köpeği sahibi olmak isteyen kişiler, safkan Kangal köpeklerini Malaklı ve Alabaylı cinsi köpeklerle çiftleştirmektedirler. Bu nedenle de Kangal köpeklerinin ırkları bozulmaktadır. Safkan Kangal köpeklerinin çok az sayıda olması ve fiyatlarının da çok yüksek olması nadiren bulunmalarındandır.

Kangal köpeği nedir?

Çok eski dönemlerden bu yana Anadolu’da yaşayan Türk bekçi köpeğidir. İri bir cüssesi olsa bile, oldukça uysal ve çocuklarla çok iyi anlaşabilen dost canlısı bir karakteri bulunmaktadır. Oldukça zeki olan Kangal köpeklerinin eğitimleri de çok kolaydır. Sivas’ın Kangal ilçesinden adını alan Kangal köpeği, bekçi köpeği özelliğinin yanı sıra çoban köpeği olarak da adlandırılmaktadır. Çoban köpeği özelliği koyun sürülerini kurt ve vahşi hayvanlara karşı korumalarıyla elde etmişlerdir.

Kangal köpeklerinin kökeni neresidir?

Kangal köpeklerinin anavatanı ile ilgili farklı görüşler vardır. Bir görüşe göre Kangalların Avrupa’dan geldiği, diğer bir görüşe göre de M.Ö. 3 bin yılında Balkanlardan Anadolu’ya geçen Orta Avrupalılar tarafından getirildiği ifade edilmektedir.

Farklı bir görüşe göre de Kangal cinsi köpeklerin Mezopotamya’dan geldikleri söylenmektedir. Mezopotamya’daki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan madeni eşyaların üzerinde köpek figürleri de dikkat çekmektedir. Bu figürlerin Kangal köpeğinin fiziksel özelliklerini andırdığı ve Mezopotamya’nın hayvanların ilk evcilleştirildiği bölge olması da bu görüşü desteklemektedir.

Kangal köpeklerinin anavatanının neresi olduğu ile ilgili başka bir görüşte de; bu ırkın Orta Asya’dan Anadolu’ya getirildiğidir. Bu görüş şimdilerde en akla yatkın görüş olarak öne çıkmaktadır ve buna göre; Orta Asya’dan göç eden Kanglı (kangar) Türk Boyu’nun bu köpeği de yanlarında getirdiği belirtilmektedir. Oğuz Boyu’nun Orta Asya’da küçükbaş hayvancılık yapması ve bu sürüleri korumak için de çoban köpeklerinden faydalanmaları bu görüşün desteklenmesine neden olmaktadır.

Diğer ayırt edici bir özellik olarak da Orta Asya’daki köpeklerin kuyruklarının ve kulaklarının yavruyken kesilmesini söyleyebiliriz. Türklerin kültürlerine olan bağlılıkları göz önüne alındığında, bu geleneğin günümüzde de devam ettirildiği düşünüldüğünde Kangal köpeklerinin kökeninin Orta Asya olabileceği ağırlık kazanmaktadır.

Kangal köpeğinin özellikleri:

Kangal köpeklerinin erkek olanları 75-76 cm, dişi olanları ise 66-71 cm boya sahiptirler. Erkek Kangalların ağırlıkları 45-68 kg, dişi Kangalların ise 41-59 kg kadar olabilmektedir. Tüyleri beyaz veya ten rengi olup, kalın ve sert bir yapıdadır. Kangal’ın kulakları üçgen formunda, kafaya yapışık yapıda ve siyah renkte olmaktadır. Çeneleri çok güçlü olan Kangal köpeklerinin vücutları ise kaslı ve gelişmiş bir yapıya sahiptir.

Kangal köpeklerinin dişileri senede iki defa çiftleşme dönemine girer. Ancak erkek Kangal köpekleri her zaman çiftleşmeye hazır durumdadır. Kangal köpeklerinin en önemli özelliklerinden biri kardeşler arasında çiftleşmemeleridir. Diğer önemli bir özelliği de sahiplerine karşı sadakatlari ve bağlılıklarıdır. Kangal köpekleri çocuklara karşı çok sabırlı ve dost canlısıdırlar, ancak azarlanma konusunda da bir o kadar hassas bir yapıları vardır. Zekaları nedeniyle çok kolay eğitilmeleri mümkün olmaktadır.

Yaşadığı yeri benimseyen ve koruyan Kangal köpekleri, yabancı kişilere karşı her zaman şüpheci bir tavır takınmaktadırlar. Bu özellikleri yüzünden çiftlikler, fabrikalar ve geniş araziler gibi yerlerin korunmasında bekçi köpeği olarak büyük bir görev üstlenmektedirler.

Kangal köpeğinin beslenmesi ve bakımları:

Kangalların yavru olanları yaklaşık 4 haftalık kadar olduklarında anne sütünden kesilirler. Bu süreçten itibaren ek besine gereksinimleri vardır. Kangal yavrularına öncelikle hazır yavru köpek mamaları, seyreltilmiş inek sütü ve yumurta sarısı verilebilir. Ancak suyla seyreltilen sütün mutlaka günlük ve ılık olmasına dikkat edilmelidir.

Kangal yavrusu 5 haftalık olunca yağsız tavuk kıyması, et, makarna, ciğer, pirinç pilavı, pişmiş yumurta gibi gıdalarla da beslenebilir. Aşırı şekilde yağlı olan, salçalı ve kemikli besinler, tatlı ve şekerli ürünler kesinlikle verilmemelidir. Yavru 6 aylık olduktan sonra artık süt verilmesine gerek yoktur.

Yetişkin Kangallara arpa unuyla yapılan yal adı verilen yemekle, et ve kemik gibi gıdalarla beslenebilmektedir. İri cüsseli bir köpek olsa da yemek tüketimleri gayet azdır. Günlük bir öğün yemekle idare edebilmektedirler. Bakımları konusunda ise, kaldıkları yerlerin temiz olması, uyudukları yerin ahşaptan veya yumuşak bir zemine sahip olması gerekir. Rüzgarlı ortamlarda cereyanda kalmamalarına özen gösterilmelidir.

Kangal köpeklerinde beslenme hakkında detaylı bilgi içeren video

Kangalların aşı takvimi nasıldır?

Kangal köpeklerine uygulanacak olan bu aşı takviminin genel kurallar çerçevesinde olduğunu belirtelim. Kangal köpeğiniz varsa onun genel sağlık durumuna bağlı olarak veteriner hekiminiz gerekli aşıları yapacaktır.

Yavru Kangalların ilk aşıları 40-50 günlük olduklarında yapılır. Bu süreçten öncesi anne sütünün koruyucu etkisindedir ve aşıya ihtiyaç duyulmaz. Kangallara uygulanan senelik aşı takvimi ise şöyledir;

  • Yavruların ilk aşısı 40-60 günlük olduklarında yapılır. Bu aşı kanlı ishal aşısıdır.
  • 14-21 gün sonrasında; Distemper, parvo, adeno virüs ve leptospira aşıları,
  • 7 gün sonrasında; Parainfluenza virüs ve bordotella broncoseptica aşısı,
  • Sonraki 7 günde; Distemper, parvo, adeno virüs ve leptospira aşıları (ikinci karma aşı, 1 sene sonra tekrar yapılır)
  • 7 gün geçtikten sonra da; Parainfluenza virüs ve bordotella broncoseptica aşısı (1 sene sonra tekrar yapılır.)
  • Bir 7 gün sonra da; Kuduz aşısı (1 yıl sonra da tekrar yapılır)

Kangal köpeklerinin kulaklarının kesilmesi:

Hayvanseverler tarafından pek hoş karşılanmayan bir konu olsa da, bu olguya da kısaca değinmek istiyoruz. Avrupa ülkelerinde kuyruk ve kulak kesilmesi gibi uygulamalar yasaktır ve hayvan için hiçbir fayda sağlamamaktadır. Birçok Kangal köpeği sahibi bunu yalnızca eski bir gelenek olduğu için sürdürmektedir.

Kangal köpeklerinin koyun sürülerini kurtlardan ve vahşi hayvanlardan koruduğunu belirtmiştik. Bu köpeklerin dişilerinin kurtlara karşı daha duyarlı olması nedeniyle her sürüde bir dişi kangal bulunur. Daha çok kurtlar sürüye geceleri saldırırlar. Bu sırada kangal köpekleri sürüyü korumak için kurda karşı koyduklarında kurtların kangalların boyunlarını ve kulaklarını hedeflediği belirtilmektedir. Kangalların kulaklarının işte bu anlamda bir zayıflığı olmaması açısından kesilmektedir. Boyunlarının korunmasını sağlamak amacıyla da Kangal köpeklerinin boynuna Hırlat adı verilen dikenli tasmalar takılmaktadır.

Kangalların bilimsel sınıflandırması:

Alem: Animalia (hayvanlar)

Şube: Chordata (Kordalılar)

Alt şube: Vertebrata (omurgalılar)

Sınıf: Mammalia (memeliler)

Takım: Carnivora (etçiller)

Familya: Canidae (köpekgiller)

Cins: Canis (köpek)

Tür: Canis familiaris olarak sıralanmaktadır.

Kangal köpeği belgeseli