Katyon ve anyon nedir arasındaki farklar nelerdir?

Pozitif yüklü atomlar katyon, negatif yüklü atomlar da anyonlardır. Herhangi bir elementin kimyasal tüm özelliklerini taşıyan en ufak parçası, birkaç tür birleştiğinde molekül meydana getiren parçacığa atom adı verilir. Yazımızda, katyon ve anyon arasındaki farklar nelerdir bu konuyu anlatacağız. Öncesinde kısaca atom hakkında bilgiler verelim. İşte, detaylar;

Çekirdek adı verilen atomun merkezinde protonlar ve nötronlar bulunurken, elektronlar da farklı yörüngelerde atom çekirdeğinin çevresinde dolaşırlar. Atom çekirdeğindeki protonlar pozitif, elektronlar ise negatif yük taşımaktadır. Bunun yanı sıra nötronlar hiçbir şekilde elektrik yükü taşımamaktadır.

Atom, eşit miktarlarda elektrik yükünü nötralize eden elektron ve proton içerdiği zaman kararlı bir haldedir. Ancak atomun ya da atom grubunun elektronları kazanabileceği veya kaybedebileceği, böyle bir durumda da negatif ya da pozitif yüklü olabileceği olasılığı da bulunmaktadır. Bu tür atomlar “iyon” olarak adlandırılır. Elde edilen yükle ilgili olarak, iyon iki kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar katyon ve anyon’dur.

Katyon nedir?

  • Bir ya da birden çok elektron kaybı yaşayan bir atomdur. Bu durum katyona pozitif bir yük vermektedir. Çünkü pozitif yüke sahip protonlar elektronlardan daha çoktur.
  • Elektron kaybının yaşanması elektronların itici gücünü düşürmektedir. Bundan dolayı protonların elektronları çekirdeğe çekmesini, bu sayede de katyonun yarıçapını azaltmasını sağlar.
  • Katyon (+) işareti ile temsil edilmektedir. Mesela; Na + katyonu, bir elektronun protonlardan düşük halde olduğunu göstermektedir. Buna benzer bir şekilde +4 yüklü olan bir katyon, tüm proton sayısından dört elektron daha az haldedir.
  • Gerçekleşen elektronizasyon sonrasında katyonlar, katot yani negatif elektrot yönünde çekilmektedir.
  • Çoğu zaman endotermik reaksiyonlar nedeniyle metaller oluşmaktadır.

Anyon nedir?

  • Bir ya da birden çok elektron kazanmış olan atom anyondur. Protonlara nazaran negatif yüklü olan elektronların sayıları yüksektir. Bundan dolayı bu durum anyona negatif bir yük vermektedir.
  • An dış taraftaki yörüngede bulunan elektronların eklenmesi, elektron-elektron iticiliğini arttırdığından dolayı daha çok parçaya ayırmakta, bu şekilde de anyonun yarıçapı artmaktadır.,
  • Anyon (-) işareti ile temsil edilir. Mesela; C1 anyonu, protonlardan daha çok elektrona sahip olduğunu göstermektedir. Buna benzer bir biçimde -2 yüklü olan bir anyon, tüm proton sayısından 2 elektron daha üretmektedir.
  • Elektroliz esnasında anoda yani pozitif elektroda doğru çekilmektedir.
  • Anyon çoğu zaman metaller tarafından ekzotermik reaksiyonlar sayesinde oluşmaktadır.

Katyon ve anyon tablosu;

Katyonlar Anyonlar
Adı Formülü Adı Formülü
Amonyum NH + Asetat CH 3 COO 
Sezyum cs + Amid NH 
Bakır (I) (Cuprous) Cu + Bromür BrO 
Hidrojen + Bromür br 
Hidronyum 3 O + Klorat ClO 
Lityum Li + Klorür CI 
Potasyum + Klorit ClO 
Gümüş Ag + Siyanat OCN 
Sodyum na + Siyanür CN 
Baryum Ba + 2 Dihidrojen fosfat 2 PO 
Berilyum Be 2+ Florür
Kalsiyum Ca 2+ Biçimlendirmek HCOO 
Krom (II) (Kromuz) Cr 2+ Hidrür
Bakır (II) (Cupric) Cu + 2 Hidrojen karbonat HCO 
Demir (II) (Demirli) Fe + 2 Hidrojen sülfat HSO 
Kurşun (II) Pb 2+ Hipobromit OBR 
Magnezyum mg + 2 Hipoklorit OCl 
Manganez (II) (Manganez) Mn 2+ Hidroksit OH 
Mercury (I) (Mercurous) Hg 2+ Iyodet IO 
Cıva (II) (Mercurik) Hg 2+ İyodür
Nitronyum NO + Nitrat HAYIR 
Sodyum na + Perklorat ClO 
Stronsiyum Sr 2+ Permanganat MnO 
Kalay (II) (kalaylı) Sn 2+ Tiyosiyanat SCN 
Çinko Zn 2+ Karbonat CO 2-
Alüminyum Al 3+ Kromat CrO 2-
Krom (III) (Kromik) Cr 3+ Dikromat Cr 2 O 2-
Demir (III) (Demir) Fe 3+ Hidrojen fosfat HPO 2-
Manganez (III) (Manganik) Mn 3+ Oksalat Cı 2 O 2-
Kalay (IV) (Stannik) Sn 4+ Oksit 2-
Peroksit 2-
Sülfat SO 2-
Sülfür 2-
Sülfit SO 2-
Tiosülfat 2 O 2-
Arsenat Aso 3-
Arsenit Aso 3-
Nitrit 3-
Fosfat PO 3-

 

Katyonlar ve anyonlar, beraberce pozitif yük sayısının negatif yük sayısına eşit olan nötr iyonik bileşikler oluşturmaktadır. Örnek vermek gerekirse; Sodyum Klorür (NaC1) ya da sofra tuzu, sodyum ve klor iyonlarının birbirlerine yapışması ile oluşmaktadır. Sodyum atomu bir elektron kaybedip Na+ olurken, klor atomu ise bir elektron kazanıp C1- olur. Yok olan elektron sayısı, kazanılan elektron sayısına eşit olduğu için, iyonik bileşiklerde net bir elektrik yükü olmamaktadır.

hacklink hacklink al hacklink hacklink al viagra krem sunucu guvenligii seo sunucu bypass ilginc bilgilere free hosting