Kendini Küçük Görme ve Değersiz Görme Hastalığı

Kendini Küçük Görme ve başkaları tarafından aşağılandığını hissetme hastalığı

İnsanların bazıları kendilerini aşağılamayı diğer insanların karşısında yapmaktadır. Buradaki nedenlerden birisi de kişinin kendini değersiz hissetmesi ya da başka bir ifade ile küçük görmesidir.

Bu tip insanlar günden güne de artış göstermektedir. Bunların genel özellikleri kendilerinin değersiz olduğunu düşünmeleri ve diğer insanlardan soyutlanmayı ve dışlanmayı tercih etmeleridir. Kafalarında tek düşünce ise, çevrelerinde bulunan diğer insanların onları aşağıladığı ve kendilerinin utanılacak bir insan olduğudur. Aslında kendilerine böyle davranan insanlar için kendini beğenmiş olmaları da bir çok kişi tarafından dile getirilir. Bu tip insanlar gururlu ve kibirlidir aslında. Kendilerindeki gururu aşağılayarak yenebileceklerini düşünseler de bu yanlış bir tutumdur. Spinoza’nın bu durum ile ilgili meşhur bir sözü vardır: “Kendini hep küçük gören, kibirli olmaya en yakın insandır.” Antik Yunan döneminde politikacılardan birisi işçi sınıfının yanına gelerek onlarla konuşup oy istemiş. Üzerinde de çok güzel kıyafetler bulunuyormuş. Bu durumu gören Sokrat ise “İçindeki kibir, paltondaki her delikten dışarı fışkırıyor.” Demiş.

Aile sevgisi ve çocukluk dönemi

İnsanların bir çoğu bu şekilde kendini küçük görmüştür. Bu düşünceye sahip insanların ortak özellikleri arasında aile sevgisini tatmamış oldukları söylenebilir. Belki de ailesi tarafından çocukluk döneminde pek umursanmamışlardır. Bu tip kişilere çocukluğu ile ilgili sorular sorulduğunda “Demek ki iyi çocuk değilmişim, ben çocukken iyi olsaydım, sevilirdim” gibi cümleler kurmaktadırlar. Bu tip insanların kendilerini teselli edebileceği cümleler de her zaman bulunur. Onlara göre kötü huyları olmasaydı kesin, diğer insanlar tarafından sevileceklerdi. Bu tür teselli cümleleri sayesinde sadece kendilerini avuturlar.

Bu tip insanların yapıcı bir çözüm üretmesi çok zor bir durumdur. Fakat imkansız demek de insafsızlık olur. Kendini küçük gören insan belli bir süre sonra kendisinden ve hayatında da nefret edecektir. Kendisinden nefret eden birisi ise diğer insanlardan daha kolay bir şekilde nefret edecektir. Bu tip insanların başka insanlarla çok sıkı ilişkileri olmaz.

Başkalarının ne dediğini pek umursamayın

Dediğimiz gibi kişi kendisini bile sevmiyorsa, diğer insanları da sevmez. İlk iş olarak insan kendisini sevmelidir. Başkalarının ne dediği önemli değil. Duruşunuzu, gülüşünüzü, bedeninizi sevmelisiniz. Diyelim ki kulaklarımız kepçeyi andırıyor. Bu duruma aldırmayın, siz böyle güzelsiniz. Böyle davranılabilirse başka insanları da sevebilir ve başka insanlar tarafından sevilebiliriz. Bir kişi kendisini değersiz ve çirkin buluyorsa zaten başkasının onu değerli ya da güzel bulmasını da beklememeli. Kişi kendini sevmeye başladığında başkaları tarafından da sevildiğini görecektir. Erich Fromm’un bencillik ve Kendini Sevme adında bir kitabı bulunmaktadır. Bu kitapta kendilerini küçük gören insanların bu duygularının altındaki neden gayet açık bir şekilde anlatılmıştır.

Kişi önce kendini sevmelidir

Kişiler eğer kendilerini küçük görüyorsa, başka bir alanda kendilerini yüceltmek isterler. Kendisini seven insanlar ise gayet cömert ve nazik bir karaktere sahiptir. Calvin, kendini küçük gören insanlar için endüstri çağından kalma bir güven eksikliği olarak tanımlar. Psikoloji alanında önemli isimlerden birisi olan Kierkegaard ise “Birey kendini sevmeyi beceremezse, komşusunu da sevemez. Kendini tamamen sevmek dostunu da sevmek ile aynı örtü altındadır. Asıl kural şudur, komşuyu severken kendisini seveceksin, ona değer verirken asıl kendine değer katmış olursun” demiştir. Dediğimiz gibi her şeyden evvel kişi kendini sevmelidir, Başarı ancak bu sayede gelebilir.