Kenevir Bitkisi (Esrar) Nedir? Kenevirin Faydaları ve Kullanım Alanları

k

Son zamanlarda adını sık duyduğumuz kenevir bitkisi yani diğer adıyla esrar olan bu mucizevi bitki nedir, faydaları nelerdir, kenevir hangi alanlarda kullanılır ve yetiştirilmesi hakkında detaylı bir kaynak hazırladık, işte detaylar.

Esrar, kenevir otundan (Cannabis) elde edilen maddeye verilen isimdir. Bu otun yetiştirilmesi kolay ve maliyeti düşük olduğundan geçmişten günümüze alkole alternatif olarak kullanılmıştır.  Kenevir; sanayi alanında, insanlar arasında keyif verici olarak, daha eski toplumlarda  ise dinsel ayinlerde, tıp alanında ve bir çok alanda binlerce yıldır insanların hayatlarında var olmuştur.

Öyle bir bitkidir ki yüksek kalitede kağıt, kumaş, ilaç, kozmetik ve sabun üretiminde kullanılmaktadır. Gün geçtikçe azalan petrol ve petrokimyasal maddelere ek bir alternatif sağlamaktadır. Kenevir namı diğer esrar, AIDS ve kanser tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinin etkilerini azaltmaktadır. Fakat tüm bunlara rağmen üretimi konusunda hala tartışmalar devam etmektedir. Çoğu alanda insanlara hizmet eden bu bitkinin yasal olmadığını düşünün.

Kenevir (Esrar) Zararlı Mıdır?

İnsanoğlu giderek dünyayı yok etmektedir. Ormanlar yok oluyor, dereler kurutuluyor, denizler betonlarla dolduruluyor ve hayvanların nesli tükeniyor. Böyle olunca da gelecek nesillerin yaşam kaygısı artıyor. Toplumumuzda sadece uyuşturucu olarak nitelendirilen kenevir, aslında bizler için bir kurtarıcı olabilir. Bu bitki birçok alanda iyi yönde kullanılabilir.

Günümüzde keneviri bir kesim uyuşturucu olarak değerlendirirken, diğer bir kesim esrarın uyuşturucu olmayıp, keyif verici bir madde olduğunu ve hatta sağlığa zararlı olan sigara, alkolden daha zararsız olduğunu savunmaktadır. Esrarın yasallaştırılması için çalışmalar tüm dünyada sürmektedir. Bugün birçok ülkede esrar belli miktarda “kullanım amaçlı” olarak serbest bırakılmıştır.

Kenevir Bitkisinin Özellikleri:

Bu bitkinin boyu yetiştirildiği ortama göre değişkenlik göstermektedir. Zaman zaman 1-2 metreye kadar boyu uzadığı olmuştur. Kenevir bitkisi dişi ve erkek olmak üzere ikiye ayrılır. Uyuşturucu olan esrar dişi kenevirden elde edilmektedir. Esrarın bileşimindeki temel aktif içerik  THC (Tetrahidrokannabiol)’dür.

a. Dişi Kenevir Bitkisi:

Esrarın tüketilen birbirinden farklı çeşitleri vardır. En yaygın olarak üretilen çeşitleri sırayla ot, gubar ve afgandır. Bu üç madde kenevir bitkisinden farklı işlemler sonucu elde edilir. Esrar ülkemizde genel olarak tütün ile beraber sarılarak içilmektedir. Ülkemizde en fazla ot halinde tüketilir. Ot, olgunlaşmış dişi kenevir bitkisinin kurutularak kullanılmasıdır. En doğal hali olarak karşımıza çıkar.

b. Kurutulmuş Kenevir Bitkisi:

Kurutulmuş kenevir ile birlikte ülkemizde toz (gubar) olanının da kullanımı yaygındır. (Gubar; Arapça kökenlidir ve toz anlamına gelmektedir.) Toz esrar yani gubar kenevirin baş kısmının çok ince elekten geçirilmesi ile elde edilmektedir. Kınaya benzemektedir.

Kenevirin esrar olarak kullanımında Afgan olarak isimlendirilen türü de yaygın olmasa da kullanılmaktadır. Afganistan, Fas, Suriye, Pakistan gibi ülkelerde yaygındır ve Türkiye’ye de buralardan gelmektedir. Afgan toz halindeki esrara çeşitli maddeler katarak elde edilir.

Dişi kenevir bitkisinin çiçekli tepe kısımlarında reçine adı verilen koyu bir sıvı yer alır. Bu reçine kısmına esrar adı verilmektedir. Ülkemizde esrarın kullanımı da satışı da yasaktır. Fakat ülkemizin çeşitli yerlerinde kaçak olarak üretilir ve piyasaya sürülür. Yoğun olarak yetiştirildiği yerler Hatay, Mersin, İzmir/Ödemiş, Samsun/Bafra’dadır. Sanayi ve tıp alanlarında kullanıldığı için kenevir bitkisinin ekimi denetim devlet tarafından denetim altında olur.

Esrarın Tarihçesi

Esrara ilk olarak M.Ö 2700 yıllarında yazılan Çin metinlerinde rastlanmaktadır. Perslerin kitabı olan “Zerdüşt”te esrarın adı geçmektedir. Ayrıca Hint kaynaklarında da esrar kelimesi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bergamalı Galen de M.S 131-201’de kenevirin etkilerinden söz etmiştir. Esrarın Arap dünyasına girişi Müslümanlık’tan çok daha sonra olmuştur.

Uzakdoğu, Çin ve Hindistan’dan gelen esrarı, Ibn-i Sina kunnaptan nasıl ilaç yapılabileceğini anlatmıştır. Esrar birçok tarikatta ilaç ve keyif verici olarak kullanılmıştır. Avrupa’ya ilk olarak gezginlerin yaptıkları seyahatlerde, daha sonra ise Napolyon’un seferleri sırasında askerlerin aracılığı ile girmiş ve çok hızlı bir biçimde yaygınlaşmaya başlamıştır.

Esrarın öfori yani neşe, keyif verme etkisi geçmişten beri bilinmektedir. Ağrı kesici ve uyku verici etkisi 19. ve 20. yüzyılda bulunmuş ve tıpta zamanla kullanılmaya başlanmıştır. Yüzyıllar boyu tıpta önemli bir kaynak olarak kullanılmıştır.

Doğudan Batıya Yolculuk

Napolyon 1798-1799 yıllarında Arap yarımadasına geçmek için Mısır’da kamp kurduğunda, askerler arasında esrar kullanımının giderek yayıldığını fark etmiştir. Bir emirle bunu anında yasaklayarak kullananların şiddetle cezalandırılmalarını emretmiştir. Fakat tüm bu sıkı önlemlere rağmen askerler arasında kullanımı hala devam etmiştir. Askerler esrara alıştıkları için ülkelerine döndüklerinde yanlarına almışlardır. Fransa’ya askerler aracılığı ile gelmiştir. Zamanla Avrupa ülkelerine de yayılarak üretimi başlanmıştır.

Avrupa’da esrar genel olarak ot şeklinde kullanılır.
Pipe, bong gibi ot içmek için materyaller Avrupa’da yaygın olarak satışı yapılır. Ayrıca Avrupa ülkelerinde esrarın çok etkili bir çeşidi olan “skunkta” yaygındır.

Kenevir Hakkında Kısa Kısa İlginç Bilgiler

Üretimi ve satışı dünyanın bazı ülkelerinde yasal değildir. Bazı ülkelerde ise kısıtlı ve devlet kontrolünde yapılmaktadır. Ülkemiz ise, kenevirin yasak olduğu ve uyuşturucu sınıfında görüldüğü ülkelerden biridir. Bu yüzden kenevir denilince akıllara “marihuana” gelebilir.

Eski tarihlerde kenevirin üretimi oldukça yaygındır. Hatta Amerika’da üretimini yapmayan çiftçiler hapse atılırmış. Peki uyuşturucu olarak kullanılan kenevirin hiç bilmediğimiz faydaları nelerdir?

 1. Bir dönümlük kenevir toplamda 25 dönümlük ormanın ürettiği oksijen üretir. Günümüzde ormanların yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuzu düşünürsek kenevir bitkisi bu noktada yararlı olacaktır.
 2. Bir dönümlük kenevirden 4 dönüm ağaca eş değer kağıt üretilmektedir.

3. Kenevir bitkisinden elde edilen kağıtlar geri dönüşümde tekrardan 8 kez kağıda dönüştürülürken, ağaçlardan elde edilen kağıtlar ise sadece 3 kez dönüştürülebilir.

4. Marihuana 420 ile sembolize edilmektedir. Bunun birkaç sebebi vardır fakat en başlıca olanı ABD’nin California eyaletindeki bir grup lise öğrencisiyle alakalıdır. 420 Öğrenciler arasında 1971 yılında marihuana içmek için okullarının dışındaki kuytu bir duvar dibine verdikleri kod adı.

5. Kenevir 4 ayda kolayca yetişebilirken, bir ağaç ise 20-50 yılda arasında yetişmektedir.

6. Tam anlamıyla gerçek bir radyasyon temizleyicidir.

7. Kenevir, dünyanın herhangi bir yerinde kolayca yetiştirilebilir. Suya çok az ihtiyaç duyar. Kendi savunmasını kendi yaptığından böceklerden korunması için tarım ilacına gerek duymaz.

8. Kenevir ile yapılan tekstil ürünleri yaygınlaşırsa, tarım ilacı sektörü tamamıyla ortadan kalkabilir. İp, halat, çanta, ayakkabı, şapka yapımı için kenevir, ideal bir bitkidir.

9. İlk kot pantolonun kenevirden yapıldığını biliyor muydunuz? Kanvas kelimesi kenevir ürünlerine verilen genel bir isimdir.

10. Kenevir, AİDS ve kanser tedavisinde kemoterapi ve radyasyon etkisini azaltır. Ayrıca romatizma, kalp, sara, astım, mide, uykusuzluk, psikoloji, omurga rahatsızlıkları gibi en az 250 hastalıkta tedavi amaçlı kullanılmaktadır.

11. Kenevirin tohumu besin değerleri açısından incelendiğinde protein değerinin çok yüksek olduğu görülür. İçerisinde yer alan iki yağ asidi doğada başka hiçbir yerde bulunmamaktadır.

12. Üretimi o kadar ucuzdur ki soyanın üretimindeki maliyetten bile daha az maliyet ister.

13. Kenevir ile beslenip yaşamını sürdüren canlılara hormon takviyesi yapılmaz.

14. Plastikten yapılmış tüm ürünler kenevirden üretilebilmektedir. Bu yüzden kenevirden yapılmış olan bir plastiğin doğada döngüye karışması oldukça kolay gerçekleşebilir.

15. Bir arabanın gövdesinin tamamen kenevirden yapıldığını düşünürsek dayanıklılığı çelikten yapılmış gövdeden 10 kat daha fazla olacaktır.

16. Kenevir aynı zamanda binaların yalıtımı içinde kullanılabilir. Dayanıklı, ucuz ve esnek olacaktır.

17. Kenevirden yapılan sabun ve kozmetik ürünleri suyu kirletmez. Yani tamamıyla doğa dostudur.

18. Sayısız yararı olan kenevirin bir zamanlar dünyada üretimi en önemli bitkiler arasında yer alırken günümüzde üretimi yasaktır. 1937’de çıkan Marihuana Vergi Yasası ile marihuana satışı ve kullanımı tamamen yasaklandı. Bunun nedeni ise; W. R. Hearst, 1900’lü yıllarda Amerika’da gazete, dergilerin ve medyanın sahibi birisiydi. Ormanları vardı ve kağıt üretebilecek potansiyele sahipti. Eğer kenevirden kağıt yapılırsa, milyonlarını kaybedebilirdi.

Rockefeller ise dünyanın en zengin insanlarından biriydi. Petrol şirketi vardı. Bir Bio yakıt olan mucizevi kenevir yağı da, önündeki büyük engellerden biriydi ve bu durumu aşması gerekiyordu.. Mellon, Dupont şirketinin sahiplerindendi ve petrol ürünlerinden plastik üretmek için patente sahipti. Kenevir endüstrisi, onun pazarını tehdit etmekteydi. Sonrasında ise Mellon Amerika Birleşik Devletlerinin Başkanı Hoover’in hazine bakanı oldu. Bu bahsettiğimiz insanlar yaptıkları toplantılarda kendi sermaye ve şirketlerini düşünerek kenevirin büyük bir düşman olduğu algısını yansıttı ve bir zaman sonra keneviri ortadan kaldırdılar.

Medya ile işbirliği kurarak marihuana sözcüğüyle birlikte keneviri, insanların beyinlerine zehirli bir uyuşturucu olarak yer edindirdiler. Kenevir ilaçları piyasadan çekilerek yerine bugün kullanılan kimyasal ilaçları piyasaya sürdüler. Kağıt üretimi için, ormanlar katledildi. Tarım ilaçları ile zehirlenme ve kanser arttı.

19. Dünyada esrarın yasal olmaması için öncülük eden iki ülkeden birisi de Türkiye’dir. İlk yasa dışı ilan eden ülke ise Birleşik Krallık’tır. Milletler Cemiyeti (günümüzdeki adıyla Birleşmiş Milletler)’nin 1925 yılında Cenevre’de düzenlediği Narkotik Maddelerin Kontrolü Kongresi’nde tehlikeli ve yasadışı maddeler listesine marihuananın eklenmesini isteyen iki ülke Türkiye ve Mısır olmuştur.

20. Marihuana dünyada kaç ülkede yasal olduğunu gösteren tablo:

Kenevirin Kullanıldığı Yasal Sektörler Nelerdir?

Not: Bu yazımızda, uyuşturucu sınıfında olan esrar veya THC maddesini değil, bir bitki olan keneviri ele almaktadır.

Kenevirin kullanıldığı sektörleri;

 • İlaç yapımında,
 • Kağıt yapımında,
 • Yakıt yapımında, (bio yakıt)
 • Kumaş yapımında,
 • Otomotiv sektöründe,
 • Petrol ve petrokimyanın kullanıldığı her alanda alternatif,
 • Kozmetik ve sabun yapımında kullanılmaktadır.

Kenevirin Tıp Alanında Kullanımı;

Antikonvülzan: Epilepsi nöbetlerini azaltır,
Antiemetik: Bulantıyı giderir,
Analjezik: Ağrı kesicidir,
Kanserli hastalarda Öforizan “neşe verici”
Astımda brokodilatör “solunum yollarını açıcı”
Glokom “göz tansiyonu” tedavisinde göz içi basıncını azaltır,
AIDS hastalarında iştah artırıcı olarak kullanılır.

Kenevir (Esrarın) Etkileri Nelerdir?

Esrarın insan üstündeki etkisini inceleyecek olursak; esrarın cinsine, kullanım miktarına, kullanılış tarzına, çevresel koşullara, kullanan kişinin ruhsal durumuna göre değişiklik göstermektedir. Fizyolojik ve psikolojik etkilerini birbirinden ayırmak gerekir. Esrarın psikolojiye etkisi fizyolojik etkisinden daha önemlidir. Psikolojik etkilerinin araştırmaları dünyada hala devam etmektedir.

Esrarın Psikolojik Etkisi;

Esrar tüketildiğinde, cinsi ve kullanım şekline göre keyif verici etkisi birkaç dakika içinde vücudu sarar. Yarım saat içinde etkisi en üst düzeye gelir ve bu etki 2-4 saat devam eder. Genel olarak bu süre içerisindeki etkisine bakacak olursak; gözlerde kırmızılık, göz bebeklerinin genişlemesi, kalp atışının hızlanması, iştah artışı, ağız kuruluğu esrar kullanımı sonrasında ortaya çıkan belirtilerdir. Bireyin etrafından gelen uyanlara duyarlılığı artar, yeni ayrıntılar keşfeder, renkleri daha parlak ve canlı görür, zamanın akışı yavaşlar.

Kişinin hareket becerilerini ve motor performansını düşürür. Zamana ve yere karşı yönelimi giderek bozulur. Esrar yoksunluğunda kişi gergin olur ve iştahsızlık yaşanır.

Esrarın Fizyolojik Etkisi;

 • Akciğeri kötü etkiler,
 • Burun mukozasında ve konjuklivalarda kuruma olur.
 •  Kalp hızı ve kan basıncını arttırır.
 • Beyni olumsuz etkiler.  Öğrenme, bellek, ve algıların duygu ve motivasyonla entegre olmasını sağlayan limbik sistem eskisi gibi çalışamaz hale gelir. Hipokampusa bağlı olan öğrenilmiş davranışlarda bozulmalar oluşur. Unutkanlığa neden olur.
 • Bireyin iştahını düşürür.
 • Uzun süre esrar alan kişilerde topluma ve kişiye bağlı olarak değişik belirtileri ortaya çıkan ruh hastalıkları görülebilir. Bu tablolara “Esrar Psikozu” (Cannabis Psychosis) adı verilir. En çok basit ve katatoni tipinde şizofreniyi anımsatan belirtiler görülür.

Esrar kullanımı sonucunda neden olan ruhsal durumlar ilk kez 1845 yılında Fransa’da, Moreau de Tours tarafından tanımlanmıştır. Moreau de Tours ruhsal bozukluk tablosu içinde aşırı neşe, duygusal bozukluk ve dengesizlik, algı bozuklukları, düşüncede taşkınlık, sapma, saplantı, takıntı, bellek karışıklığı ve kaybı gibi belirtilerin olduğunu söylemiştir.

One Response

 1. Okan TURAN
Restbet
hacklink hacklink al viagra krem bedava bahis bedava bahis baileysports.com wordpress guvenligi program indir hacklink hizmeti php shell