Lokman Hekim kimdir? Ölümsüzlük iksiri Hayatı ve çalışmaları

Lokman Hekim için eski dönemlerde bir tıp alimi olduğu rivayet edilmektedir. Lokman Hekim’in Hz. Davud zamanında yaşadığı ve Hz. Davud’un vezirliğini yaptığı dasöylenmektedir. Yazımızda Lokman Hekim kimdir, hayatı ve çalışmaları hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. İşte, detaylar;

Kuran-ı Kerim’de de adı geçen Lokman Hekim’in birikimini Hz. Davud’un kendisiyle olan paylaşımlarından sağladığı görülmektedir. Adına Kuran-ı Kerimde bir sure de bulunan Lokman Hekim’in, hem kendi adına hem de oğlu adına verdiği nasihatleri de Kuran’da yer almaktadır.

Lokman Hekim ile ilgili elimizde maalesef kesin bilgiler bulunmamaktadır. Yalnızca bugüne kadar gelen rivayetlere göre babasının adının Baura olduğu, ayrıca babasının Hz.Eyyub’ün teyzesinin oğlu olduğu belirtilmektedir. Başka kaynaklarda Lokman Hekim’in İsrailoğulları’nın kadılığını yaptığı da belirtilmekte, “Eyle” denen bölgede yaşamış ve bu bölgede ölmüş olan bir şahsiyet olduğu belirtilmektedir.

Lokman Hekim’in yetişkinliğinde terzilik ve marangozluk yaptığı da söylenmektedir.  Yaşamını sürdürdüğü toplumun içerisinde giydikleri kıyafetlerle birlikte kullandıkları el aletlerinin Lokman Hekim tarafından yapıldığı da belirtilir. Görünüm olarak Lokman Hekim’in siyah tenli, kalıplı, kalın dudaklı ve yassı burunlu bir kişi olduğu söylenmektedir.

Lokman Hekim adının tarihte anılmasının ya da bahsedilmesinin nedeni olarak ölümsüzlük iksirini bulmasıdır. Ancak bulduğu bu iksirin formülünü de bir biçimde kaybetmiş olmasıdır. Ölümsüzlük iksiri formülünün kaybedilmesi ile ilgili anlatılanlar değişlik kaynaklarda farklı anlatılsa da, en çok anlatılan ve bilinen olay şu şekildedir;

Ölümsüzlük iksirinin formülünün kaybolmasının en önemli nedenlerinden biri olarak; Lokman Hekim’in bu iksiri bulduktan sonra keşfettiği şeyi bir şişeye koyarak yola çıktığı, bir köprünün üzerinden geçerken şişeyi suya düşürdüğü ve kaybettiği düşünülür.

Başka bir rivayete göre ise; Lokman Hekim iksiri bulduğunda formülü eline yazmış ancak yağmurda dışarı çıktığında yazdıkları yağmurda silinmiştir. Diğer bir söylentiye bakacak olursak; Allah-u Teala, Lokman Hekim’in ölümsüzlük iksirini bulmasına müteakip, formülün yok edilmesi için Cebrail (A.S)’i görevlendirmiş ve ortadan kalkmasını sağlamıştır.

Yine bu konuyla ilgili olarak rivayet edilen diğer bir hikaye ise, Hz. Davud (A.S) ile Lokman Hekim arasındaki bir durumu anlatmaktadır. Buna göre; Hz. Davud (A.S), Lokman Hekim’den bir koyun kurban ederek en iyi yerlerinden iki parça et yollamasını istemiştir.  Bu ricayı alan Lokman Hekim, sonraki gün kurban ettiği koyunun dilini ve kalbini Davud peygambere getirir.  Hz. Davud (A.S) Lokman Hekim’e hiçbir şey söylemez ve konu bu şekilde kapanır. Ancak bir müddet sonra Hz. Davud (A.S) yeniden Lokman Hekim’den bir koyun kurban etmesini ve bu sefer de yenebilecek en kötü yerlerinden iki parça göndermesini rica eder.

Ertesi gün Lokman Hekim yine koyunun dilini ve kalbini Hz. Davud (A.S)’a ikram eder. Bunun üzerine Hz. Davud (A.S) Lokman Hekime bu durumu sorar. Lokman Hekim de “İyilik için kullanıldığı zaman hem dilden hem de kalpten daha etkili bir şey, kötülük için de kullanıldığı zaman yine hem dilden hem de kalpten daha kötü bir şey yoktur.” yanıtını vermiştir.