Mustafa Kemal Atatürk’ün Yaptığı Bilimsel Çalışmalar Nelerdir?

Mustafa Kemal Atatürk, kısacık hayatına faydalı ve büyük işler ile bu ülkeye hizmet eden ender insanlardandır, bu gün sizlere Atatürk’ün yaptığı bilimsel çalışmalar hakkında bilgiler vereceğiz.  Atatürk yenilikçi, ileri görüşlü ve bilimsel çalışmaları destekleyen bir liderdir. Yaşadığı dönemlerin en başından beri bir millet için bilimin ve teknolojinin oldukça önemli olduğunu vurgulamıştır.

Ülkemizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk hedefleri arasında en çok önem verdiği Türk milletinin çağdaş ve uygarlık seviyesinde en yükseğe çıkması yer alır. Bu hedefinin doğrultusunda bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip edip kendi bilimsel çalışmalarımıza öncü olmuştur.

Yaptığı bütün çalışmalarda aklı ve bilimi her zaman ön planda tutmuştur. Atatürk, bir toplumun gelişmesine engel olacak olan tüm etkenleri ancak teknoloji ve bilimin ortadan kaldıracağını söylemiştir.

Bilimsel ve teknolojik çalışmalarını geliştirmek için açtığı kurum ve kuruluşlar vardır. Bunlar;

Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü

Türk Hava Yolları

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

Atatürk’ün önderliğinde açılan bu kurum ve kuruluşlar ülkede bilimin ve teknolojinin gelişmesine hız kazandırmıştır.

Bilimsel Alanda Yaptığı Çalışmalar Nelerdir?

  • Türk tarihi ve dili ile alakalı araştırmalara teşvik etmiştir.
  • Yurt dışına öğrenci göndererek bilimsel çalışmaları yakından takip etmiştir.
  • Okullarda okutulacak olan geometri ve matematik kitaplarının yeni terimler ile tekrardan basılmasını istemiştir.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yapılan bilimsel çalışmaların gelecek için oldukça önemli olduğunu vurgulamıştır. “Arkadaşlar bundan sonra pek mühim zaferlere kavuşacağız. Fakat bu zaferler süngü ile değil iktisat ve ilim zaferleri ile olacaktır.” sözleri ile bunu açıkça ifade etmiştir.