Nanoteknoloji nedir? Nanoteknolojinin Kullanım alanları ve Faydaları

Kökeni Yunancadan gelen Nano kelimesi, cüce manasına gelmektedir. 1 nanometre (nm), metrenin milyarda biridir ve milimetrenin milyonda birine tekabül etmektedir. Bir saç teliyle kıyaslandığında saç telinin on binde biri kadar bir kalınlıktadır. Bununla birlikte, saç kılının seksen binde biri büyüklüğündeki parçacıklardır. Başka bir örnek verecek olursak; bir futbol topunu dünya ile kıyasladığımızda nano boyutu tanımlamak için doğru bir örnekleme olacaktır. Yazımızda, nanoteknoloji ile ilgili merak ettiklerinize cevap vermeye çalışacağız. İşte, detaylar;

Nanoteknoloji nedir?

Nanoteknoloji; Maddeyi atomik boyutuyla kontrol etmek, atom ve moleküllerin en küçük birimlerini ifade etmek için kullanılır. Maddenin moleküler yapısının değiştirilerek ve atom üstüne atom konularak yeni madde oluşturulması çalışmalarıdır. Şayet atomik dizilim kopyalanabilir veya taklit edilebilirse, atom hareket ettirilebilir ve bu sayede pek çok yeni maddenin oluşması sağlanabilir. Bu, nanoteknolojiye gösterilen ilgi ve alakayı arttırmakta ve bu konuda yapılan çalışmaları daha da süratlendirmektedir. Pek çok alandaki sınırlar kaldırılabilecek ve kömür gibi bir maddeden elmas elde etme imkanı olabilecektir.

Nanoteknolojinin kullanım alanları:

Kullanım alanları çok geniştir ve halen de genişlemeye devam etmektedir. Bugün kimya, biyoloji, fizik, elektronik ve bilgisayar gibi konularda kullanıldığı gibi, özellikle tıp alanında çok etkili gelişmelerin yaşanmasına olanak sağlamaya devam etmektedir. Henüz gelişmekte olan nanoteknoloji, şimdilik sınırlı sayıdaki alanlarda kullanılsa da ilerleyen süreçte çok daha geniş alanlarda faydalanılacaktır.

Tıp alanındaki teknolojik gelişmelerde, mesela mikroskobik bazı aygıtlar damarlarda dolaşmaya başlayabilecek ve hastalıkların tedavisinde destek sağlayacaktır. Nano boyutu bulunan yapılardaki fiziksel özellikler anlaşıldığı zaman, yeni bir nanoskopik dünya ile köprü kurma imkanı olabilecektir.

Nanoteknoloji ile üretilen materyaller sayesinde çok dayanıklı ulaşım araçları üretilebilecek, pas tutmayan ve kendisini temizleyen kirlenmeyen elbiseler geliştirilebilecektir.

İlerleyen dönemlerde dünyanın önündeki en ciddi problemlerden biri olması beklenen içilebilir su kaynakları bile, nanoteknoloji sayesinde kendisini yenileme olanağına sahip olabilecektir. Yakın bir zamanda insanın vücudunda çalışan biyolojik ev farmakolojik bilgisayarlar da üretilebilir. Kısaca nanoteknoloji, çağın anahtar teknolojisidir diyebiliriz.

Nanoteknolojinin hayata etkileri:

Gelecek dönemlerde bu teknoloji sayesinde kökten değişikliklere hazırlıklı olmalıyız. Düşünün; herkes kendi kullandığı bilgisayarı üretebilecek ve emirlerini uygulayacak sistemler geliştirebilecek. Atomların sonsuz sayıda yeniden dönüştürülebilmesiyle beraber sermaye, ülkelerin para birimleri ve ticari hayatı nasıl etkilenecek. Tüm bunların hepsi insanların merak ettiği konulardır.

Bilim insanlarının bilgi ve hayal dünyası sayesinde, ileride doğada bulunan her şey taklit edilebilir olabilir. Maddenin nano halinin makro halinden daha değişik olduğunu düşündüğümüz zaman, birçok kimyasal reaksiyon da ortaya çıkacaktır.

Nanoteknolojinin faydaları:

Nanoteknoloji sayesinde çok daha düşük maliyetlerle çok daha fazla üretim yapılabilir. İnsanların yaşam kalitesinin arttırılmasında çok önemli bir etken olacaktır. Kişilere ve toplumlara sağlıklı ve oldukça güvenli bir hayat sunacaktır. Üretimdeki maliyetler ve zaman kayıpları da en aza indirilebilecektir.

Türkiye’deki nanoteknoloji çalışmaları nelerdir?

Ülkemizde Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı’nın Bilim Merkezi çatısı altında nanoteknoloji atölyesi vardır. Bu konuda şimdilerde oldukça ciddi adımlar atılmakta ve önemli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. TÜBİTAK, nanoteknoloji alanında detaylı bir yol haritası oluşturmuştur. Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM), nanoteknoloji alanında ciddi adımlar atmakta ve gelişmeler elde etmektedir.

TÜBİTAK, MAM ve Gebze İleri teknoloji Enstitüsü de nanoteknoloji alanında araştırmalar yapmaya devam etmekte ve bunun için yeterli donanıma da sahiptirler. Ülkemizde nanoteknoloji alanında faaliyet gösteren özel kurumların ve şirketlerin yatırımları her geçen gün artış göstermektedir.

malatya escort