Şiir Nedir Şiirin Özellikleri Nelerdir?

Şiir, ritmik sözler, zengin hayal gücü ve uyumlu seslerin bir arada kullanılması ile ortaya çıkan yazılara denir. Başka bir ifadeyle şiirin özellikleri; duygu, düşünce ve hayallerin bir düzen içerisinde, etkili bir dil ve ahenkli sözler yardımı ile okuyucuya aktarılan edebi yazılara şiir denir.Şiirlere manzume, nazım ve koşuk da denilmektedir. Bunların şiirin birer tarzıdır.

Belli bir ölçüde ve anlamlı olan tek satırlık nazımlara Mısra ya da Dize,

Şiiri meydana getiren mısra topluluklarına Nazım Birimi,

Ölçüleri aynı olan ve anlam yönünden birbirini tamamlayan iki dizelik nazım birimlerine Beyit,

Dizelerin hece sayıları ya da hecelerin ses değerlerinin birbiri ile uyumlu olmasına ise Ölçü ya da Vezin adı verilir.

İmge Nedir?

Okuyucunun zihin dünyasında canlanan ve gerçekleşmesi arzu edilen hayaldir. Şiirler insanın duygularına hitap ederek, onların coşku ve heyecanlarını uyandırır. Yine kişilerin hayal gücüne ve imgelerine dayanmaktadır. Şiirin en önemli unsurları arasında imge, sezgi ve çağrışım bulunur. Şiirin en etkileyici yanı ise söylemi ve ahengidir.

Nazım Nedir?

Belli bir ölçü içerisinde yazılmış ve kafiyeler şekilde yazılan şiirlerdir. Yani bu tarz şiirlerde, hayaller, imgeler ya da duygu ve düşünceler uyaklı bir biçimde okuyucuya aktarılır.

Ancak şiirler kendi dönemlerinin özellikleri ile izlerini barındırırlar. Her şair kendi dönemindeki kültürü, sosyal ya da siyasi hayatı, inançları ya da sanata bakış açısını şiirlerinde yansıtırlar.

Şiir Geleneği Nedir?

Ortak bir dil kullanan şairlerin, yine ortak imge, uyum ve temalar kullanması yolu ile meydana çıkan şiir anlayışına şiir geleneği denir.

Hemen hemen tüm şairler kendilerinden önce meydana gelen geleneklerden etkilenmiş ve daha sonra yetişecek olan şairleri de etkilemişlerdir.

Şiirin Özellikleri Nelerdir?

Şiirin özelliklerine maddeler halinde bir bakacak olursak;

  • Hayal gücü ve imgeye dayalı olan yazınsal eserlerdir.
  • Okuyucunun duygu ve heyecanını artırmak amaçlanır.
  • İmge, sezgi ve çağrışım şiirin ana unsarları arasındadır.
  • Birbiri ile uyumlu ve etkili bir söyleyiş bulunmaktadır.
  • Ölçülü ve birbiri ile uyumlu yazılan şiirler olabilir
  • Şiirlerin kendi dönemlerinden izler taşıdığı görülebilir
  • Döneminin sosyal ve siyasi durumlarını, inançlarını ve sanata bakış açılarını konu alabilir.
Restbet
hacklink hacklink al viagra krem bedava bahis bedava bahis baileysports.com wordpress guvenligi program indir hacklink hizmeti php shell