X

Totem nedir,nasıl yapılır ve totem inanışı

Bu günkü konumuz totem nedir ve bu inanış nasıl yapılır, totem hakkında bilgi detaylı bilgi vereceğiz, işte ayrıntılar.taş, ağaç, hayvanlar gibi çeşitli cisimlerin kutsal kabul edilerek tapılan cisimlere totem denilmektedir. Totem kelime anlamı olarak ise oturacak yer anlamına gelmektedir. Bir anlamda putperestlik olarak bilinen totem, Kuzey Amerika da ve özellikle Avustralya’da yaygın olan bir inanıştır.

Totem Nasıl Yapılır?

Totemcilik putlaştırılan her şeye karşı yapılabilen bir inanıştır. Totemcilerin belli bir varlığı ya da cismi yoktur. Totem her şeye karşı yapılabilmektedir. Totemin tutarsız olan tarafı da tam olarak budur. Totemciler grup halinde yaşamaktadırlar ve bir grup için tapınılan bir cisim, hayvan yada bir bitki diğer totemci grup tarafından hiçbir şey ifade etmeyebilir. Bunun için de totem tutarsız ve sapkın bir inanış olarak gözlemlenmektedir.

Grup halinde yaşayan totemcilerin genel anlamda bir kabile reisleri vardır ve kabile reisleri olağanüstü güçlere sahiptir. Kendilerini koruduğunu düşündükleri totem cismiyle iletişime geçebilen tek kişide olağanüstü güçleri sayesinde kabile reisidir. Totem belli bir cisim üzerinde yapılmaz. Her kabile ya da her grup kendine bir totem aracı belirler ve buna tapmaktadır. Taptıkları cisme ayinler düzenlemekte ve şarkılı, müzikli ayinler yaparak, totem etrafından toplantılar düzenlemektedirler. Bu cismin kendilerini koruduklarına çok fazla inanmaktadırlar.

Totem inanışına sahip insanlar nerede yaşar?

Amerika, Avustralya, Afrika ve Okyanusya’nın kırsal özellikle de geri kalmış bölgelerinde görülen totem kabile halinde yaşayan kişiler tarafından yaygın inanış biçimindedir. İlkel bir inanış olan totemciliğin çok farklı nesnelerde kendini bulmasının en önemli sebebi de totem inanışına inananların bu inanışı doğal olarak oluşturması ve bu inanışın birbirinden çok farklı ve uzak bölgelerde meydana gelmesidir. Birbirinden uzak bölgeler meydana gelen totemcilikte farklı cisimlere tapılması görülmüştür. Bunun için de hiçbir zaman bir dini inanış kadar yaygınlık kazanamamıştır.

This post was last modified on 4 Aralık 2018 04:23