Yenilenemez enerji kaynakları nelerdir? (Liste)

Enerji kaynakları arasında bilimsel manada yenilenemez olarak adlandırılmış olan herhangi bir enerji kaynağı bulunmamakla birlikte, oluşumu çok uzun yıllarsüren enerji kaynakları için yenilenemez enerji ifadesi kullanılabilmektedir. Yazımızda yenilenemez enerji kaynakları ile ilgili bilgiler vereceğiz. İşte, detaylar;

Yenilenemez enerji kaynaklarının çoğu fosil yakıtlar ve nükleer enerji olup, özellikle fosil kaynaklı olan yakıtların yanması ile ortaya çıkan enerjinin verimliliği veya fazla miktarda enerji veriyor olması doğal çevreye ve dünyamızın ekolojisine büyük zararlar vermektedir. Bunun yanı sıra nükleer enerjinin kontrolsüz bir şekilde kullanılması da geri dönüşü mümkün olmayan, hatta etkileri çok uzun yıllar süren zararlar vermektedir.

Yenilenemez enerji kaynaklarının etkileri

Yukarıda fosil yakıtlar için yenilenemez enerji kaynaklarıdır demiştik. Bu enerji kaynaklarının kullanımından dolayı çok fazla miktarda sera gazı salınmaktadır. Bunun neticesinde de dünyamızı saran gaz tabakası sera etkisi meydana getirmektedir. Bu enerji kaynaklarının temelinde Carbon bulunur ve bundan dolayı da çok yüksek enerji sağlamaktadır. Ayrıca kullanımı sonucunda karbondioksit gazı salmakta ve doğal çevreye büyük zararlar vermektedir.

Yenilenemez enerji kaynaklarının tercih edilmesinin nedenleri

Günümüzde yenilenemez enerji kaynakları olarak petrol, kömür, doğalgaz ve bor gibi fosil kaynaklı yakıtlar kullanılmaktadır. Bu enerji kaynaklarının daha fazla tercih edilmesinin en önemli nedeni, yenilenebilir enerji kaynaklarına oranla çok daha kolay şekilde elde edilebiliyor olmasıdır.

Yenilenemez enerji kaynakları

1- Fosil yakıtlar

Petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil enerji kaynakları, daha çok elektrik enerjisi üretiminde termik santrallerde kullanılır. Gündelik yaşantıda kullanılan benzin, mazot, LPG, naftalin, boya, plastik ve teflon gibi maddeler petrolden elde edilmektedir. Binlerce yılda oluşmuş olan bu fosil yakıtlar insanlığın gelişimi ile birlikte giderek artan bir şekilde kullanılmaya devam etmekte ve bundan dolayı kaynaklar hızla azalmaktadır. Bununla birlikte de yaşadığımız dünyanın havasını, suyunu ve toprağını kirletmektedir. Fosil yakıtlardaki Carbon tepkimeleri neticesinde atmosferde CO2 ve CO birikimi meydana gelmektedir. Bunların atmosferde aşırı birikmesi sonucu sera etkisi oluşmakta ve küresel ısınmaya yol açmaktadır.

Kömür:

Fosil kaynaklı yakıtlardan biri olan kömür, yeraltı madenciliği ya da açık işletme metotları ile çıkarılmaktadır. Daha çok hayvan fosillerinden meydana gelmektedir. Çeşitli türleri vardır. Örneğin taş kömürü fabrikalarda geniş çaplı olarak kullanılmaktadır. Sağladığı ısı derecesi oldukça yüksektir. Isı değeri en yüksek olan kömür antrasittir. Bu tür Türkiye’de az miktarda bulunmaktadır. Ülkemizde en çok çıkarılan ve bulunan kömür çeşidi linyittir.

Petrol:

Petrol, milyonlarca yıldan beridir denizlerde yaşayan veya akarsuların denizlere sürüklediği bitki kalıntılarının anaeorabik ortamda, sıcaklık, basınç ve mikroorganizmaların etkisiyle oluşan uygun şartlarda toprak üstünde başkalaşması ile oluşmaktadır. Günümüzde değerli ve az bulunan bir fosil yakıttır.

Doğalgaz:

Fosil yakıtlardan bir diğeri olan doğalgaz da petrol gibi eskiden beri kullanılmaktadır. Günümüzdeki değerini elde etmesi 1816 yılında ABD’nin Baltimore şehrinin sokak lambalarında aydınlatma amacıyla kullanılmaya başlamasıyladır.

Dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık %25’i doğalgaz kaynaklıdır. Günümüzde konut ve işyerleri ısınma amacıyla oldukça yaygın bir şekilde kullanmaktadır. Bu da doğalgaz kullanımının yaklaşık %75’ine tekabül etmektedir. Ayrıca elektrik üretiminde de doğalgazdan faydalanılmaktadır. Bunun toplam kullanım oranı ise ortalama %10-15 kadardır.

Bor:

Tüm dünyadaki bor rezervlerinin %70’i ülkemizde bulunmaktadır. Kalan %30’u ise ABD’dedir. Ülkemizdeki bor rezervleri Balıkesir ( Susurluk, Bigadiç ), Afyon ( Sandıklı ), Eskişehir ( Seyitgazi), Kütahya ( Emet ) ve Bursa’da yer almaktadır.

2- Nükleer Enerji

Plütonyum ve Uranyum gibi radyoaktif elementlerin çekirdeklerinde yer alan nötron ve protonları tutan enerjinin ortaya çıkarılması ile elde edilen enerji nükleer enerjidir. Tüm dünyada üretilen elektriğin yaklaşık %20’si nükleer santraller tarafından üretilmektedir. Dünya çapında değişik ülkeler tarafından kurulan ve kullanılan nükleer santraller atmosferin kirlenmesinde önemli bir paya sahiptir. Nükleer santrallerde üretilen enerjinin maliyeti ucuzdur, ancak nükleer santralin kurulma maliyeti oldukça yüksektir.

Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji kaynakları video

Restbet
hacklink hacklink al viagra krem bedava bahis bedava bahis baileysports.com wordpress guvenligi program indir hacklink hizmeti php shell