Yunan Mitolojisinde Tüm Tanrılar Tanrıçalar ve Başlıca Özellikleri

Yunan Mitolojisinde adı geçen en ünlü tanrılar görevleri özellikleri hakkında detaylı bilgiler vermeye çalışacağız. Günümüze kadar ulaşmış olan Yunan mitolojisindeki tanrılar ve tanrıçaların birbirlerinden farklı özellikleri ve özel güçleri vardır. Bu özel güçleri onların halk tarafından kabul edilmelerinde etkili olmuştur. Her birinin ilgilendiği farklı alanlar vardır. Bu alanlara göre temsil edilmektedirler. Yunan mitolojisindeki tanrı ve tanrıçalar kimlerdir?

1- Zeus (Tanrıların ve İnsanların Babası) Özellikleri

Yunan mitolojisinde yer alan tanrı ve tanrıçalar arasında en güçlüsü olarak bilinmektedir. Tanrıların ve insanların babası olan Zeus, Olimpos’ta yaşamaktadır. Gökyüzünde meydana gelen olayların hepsini Zeus kontrol etmektedir. Bunu da elindeki asa ile gerçekleştirmektedir.

2- Hera (Baş Tanrıça ve Evlilik Tanrıçası) Özellikleri

Yunan mitolojisinde Hera, evliliğin, kadının ve bereketin tanrıçası olarak bilinmektedir. Doğum yapan kadınları ve evli olan insanları koruduğu düşünülmektedir. Yunan mitolojisinde Zeus’un eşi Hera Argon’da bir tanrıçadır. Onun sembolü ise tavuskuşu ve nardan oluşmaktadır.

3- Poseidon (Denizlerin Tanrısı) Özellikleri

Panionion’da yaşayan Poseidon, denizlerin tanrısı olarak bilinmesinin yanında doğa olaylarından depremin de tanrısı olarak bilinmektedir. Onun simgesi yunus ve üç dişli yabadır.

4- Afrodit (Aşk ve Güzellik Tanrıçası) Özellikleri

Aşk ve güzelliklerin tanrısı olan Afrodit, günümüzde de sıkça kullanılan Yunan mitolojisinden bir tanrıçadır. Genel olarak çıplak bilinir. Afrodit’in sembolü, güvercin ve deniz kabuğudur. O diğer tanrıçalar arasında en güzeli olarak bilinmektedir. Bu yüzden baştanrıça Hera tarafından kıskanıldığı söylenmektedir.

5- Athena (Zeka ve Barış Tanrıçası) Özellikleri

Yunan mitolojisinde yer alan Athena, bilgeliği, barışı ve sanatı temsil etmesiyle bilinmektedir. Atina’da yaşayan Athena’nın heykellerini incelediğimizde baykuş, kalkan ve zeytin dalı dikkatimizi çekmektedir. Zeytin dalı onun barış yanlısı olduğunu göstermektedir. Kalkan ise en kuvvetli orduların bile ona karşı gelemediğini temsil etmektedir.

6- Ares (Savaş Tanrısı) Özellikleri

Zeus ve Hera’nın oğlu olan Ales, Yunan mitolojisinde savaş tanrısı olarak yer almaktadır. Ares, Sparta’da bir tanrıdır. Bu tanrı Athena’nın tam anlamıyla karşıtıdır. Athena ile Ares sürekli birbirleri ile savaşmaktadırlar. Ayrıca mitolojide Afrodit ile olan ilişkisinden de bahsedilmektedir. Bu tanrının sembolü yaban domuzu, akbaba ve miğferdir.

7- Apollon (Sanat, Tıp ve Kehanet Tanrısı) Özellikleri

Sanat, tıp ve kehanet tanrısı olan Apollon, yakışıklığı ile bilinmektedir. Anadolu kökenli bir tanrıdır. Hasta olan insanlara yay ve oku ile şifa dağıtmaktadır. Onun bu mistik güçleri mitolojideki diğer tanrılara yaptığı şeyler ile anılmaktadır. Apollon’un sembolü yay, ok, defne yaprağı ve kargadır.

8- Hades (Yeraltı ve Ölülerin Tanrısı) Özellikleri

Yeraltı tanrısı olarak bilinen Hades, ölülere hükmeder. Ayrıca yeraltında bulunan zenginliklerinde sahibidir. Bu tanrının ismi “görünmez” anlamındadır. Hades’i görünmez yapan şey miğferidir.

9- Dionysos (Şarap Tanrısı) Özellikleri

Nysa Dağı’nda yaşayan Dionysos “şarap tanrısı” olarak bilinmektedir. Tanrıların ve insanların babası Zeus’un Semele’den olan oğludur. Bu tanrının sembolü ise şarap yapımında da kullanılan üzüm ve asmadır. Alkollü bir içecek olan şarabın sarhoşluk etkisinin dışında Dionysos, bu içeceğin yararlarından bahsetmiştir.

10- Artemis (Avcılık ve Kırsal Hayat Tanrısı) Özellikleri

Apollon’un ikiz kız kardeşi Artemis, avcılık ve kırsal hayat tanrısı olarak bilinmektedir. Artemis Efes çevresinde yaşamaktadır. Bu tanrının sembolü ise yay, ok, geyik ve köpektir.

11- Hermes (Tanrıların Habercisi Olan Tanrı) Özellikleri

Yunan mitolojisinde Zeus’un hem oğlu hemde habercisi olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden Tanrıların habercisi olarak anılmaktadır. Hemes, kurnaz ve hızlı bir tanrıdır. Onun sembolü altın değneğidir.

12- Demeter (Tarım ve Bereketin Tanrısı) Özellikleri

Demeter, tarımın ve bereketin tanrısı olarak bilinmektedir. Onun sembollerinde buğday demeti ve bereket boynuzu yer almaktadır. Zeus’un dördüncü eşidir. İnsanlara tarım hakkında gerekli bilgiler verip tarımı nasıl yapıldığını öğretmektedir.

Yazar: Bilgi Kurdu

hacklink hacklink al hacklink hacklink al viagra krem sunucu guvenligii seo sunucu bypass ilginc bilgilere free hosting